Erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

1500 € (alv 0%). Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Kaupunki

Tampere

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Tule syventämään ammatillista osaamistasi lastensuojelutyön vaativalla kentällä!

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjoaa ammatillisen erikoisosaamisen ja asiantuntijuuden kehittämismahdollisuuksia, jotka perustuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin, lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisvaateisiin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi työelämän joustavuusvaateet haastavat lapsiperheitä. Olemme suunnitelleet koulutuksen sosiaalihuollon, lastensuojelutyön ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyössä.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen tarve on kiistaton. Lastensuojelutyön osaamisen kehittämistarve huomioituu vuonna 2014 julkaistussa Lastensuojelun laatusuosituksessa. Laatusuosituksen mukaan lastensuojelutyö on vaativaa. Suosituksessa todetaan, että lastensuojelutyötä tekevät tarvitsevat tuekseen vahvan perus-, erikois- ja täydennyskoulutuksen, osaamista lastensuojelutyön eri osa-alueilta, menetelmiä lastensuojelutyön kehittämiseen ja osallistumismahdollisuuksia asiantuntijatyöryhmiin.

Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta:

  • Lapset, nuoret ja moninaiset perheet muuttuvassa yhteiskunnassa (kaltoinkohtelu ja syrjäytymisen riski)
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä tulosten ja vaikutusten näkökulmasta
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
  • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistava kehittäminen lastensuojelutyössä (palvelumuotoilu)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Voit tutustua tarkempaan opetussuunnitelmaan oheisen linkin kautta.

Toteutamme koulutuksen monimuotokoulutuksena, joka koostuu noin 14 lähipäivästä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta. Jos Korona-tilanne vaatii, meillä on valmius toteuttaa koulutus etänä monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen.

Alustavat lähi- tai etäpäivät ovat seuraavasti keskiviikkoisin ja torstaisin:
18.-19.8.2021
15.-16.9.2021
27.-28.10.2021
12.-13.1.2022
2.-3.2.2022
30.-31.3.2022
11.-12.5.2022

Koulutuksen kohderyhmä:

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi tai sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon sekä muun terveysalan tai soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla korkeakoulu katsoo olevan riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt,

  • jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi tai sairaanhoitaja AMK) tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja heillä on riitävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
  • joilla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, toimimisesta lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen työtehtävissä.

Ota meihin yhteyttä

Lisää sosiaalialan koulutuksia: