lasten some
Täydennyskoulutus

Lasten ja nuorten valmiudet toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa

Koulutuksessa perehdytään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään, houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan digitaalisissa ympäristöissä tutustumalla yleisimpiin sosiaalisen median ympäristöihin ja ilmiöihin sekä siihen, millaiset tekijät altistavat grooming-ilmiölle.
Koulutuksessa annetaan henkilöstölle valmiuksia ja työkaluja tukea ja ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen toimintaan somessa sekä osaamista jakaa asiantuntijuuttaan lasten vanhemmille heidän media- ja turvataitojensa vahvistamiseksi.
Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Teemat:
– turvallinen digiarki
– digitaalinen jalanjälki
– lasten ja nuorten turva- ja mediataidot
– vanhemmat mediakasvattajina