Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten seksuaalirikosuhrien somaattisen tutkimuksen koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

18 opintopistettä

Toteutusaika

23.3-1.12.2023

Hakuaika

1.3.2023-12.3.2023

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

TAMK

Lasten ja nuorten seksuaalirikosuhrien somaattisen tutkimuksen koulutus

Käytännönläheinen koulutus antaa valmiudet päivystystutkimusten tekemiseen, seksuaalirikosnäytteiden taltiointiin ja vammojen dokumentointiin. Koulutus antaa perustietoa lainsäädännöstä, sukupuoliteitse tarttuvista taudeista, psykososiaalisen tuen tarpeen arvioimiseen ja koordinointiin, hoitoon ohjaamiseen ja monialaisen yhteistyöhön.

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, ensihoitaja ja lääkärit, jotka työskentelevät epäiltyjen seksuaalirikosten uhriksi joutuneiden alaikäisten lasten kanssa ja tekevät tai osallistuvat työssään näihin epäilyihin liittyviin somaattisiin tutkimuksiin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on 

 • kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia lasten somaattisten tutkimusten tekemiseen, vammojen dokumentoimiseen ja oikeuslääketieteellisten näytteiden taltiointiin 
 • parantaa ja syventää ammattilaisten osaamista somaattisten tutkimusten osalta lapsiin kohdistuvissa rikoksissa 
 • varmistaa kansallisesti laadullisia ja yhdenmukaisia erityisosaamista vaativia palveluita alaikäisille seksuaaliväkivallan uhreille

Lisäksi koulutuksella saadaan Suomeen kliinisiä osaajia sairaanhoitajista, kätilöistä, ensihoitajista ja terveydenhoitajista, jotka voivat jatkossa osallistua päivystystutkimusten näytteiden taltiointiin ja vammojen dokumentointiin. Koulutuksen aikana opiskelijoiden suorittamien tutkimusten laatu auditoidaan ja sertifioinnin jälkeen myös sairaanhoitajat, kätilöt, ensihoitaja ja terveydenhoitajat voivat suorittaa somaattisen päivystystutkimuksen itsenäisesti.

Sisältö

 • somaattisen tutkimuksen perusteet: väkivallan uhrin kohtaaminen, esi- ja taustatietojen kartoitus, tutkimuksen kiireellisyyden arviointi, tutkimustekniikat, normaalit löydökset, vaihtoehtoiset syyt löydöksille, tyypilliset seksuaaliväkivallan aiheuttamat löydökset, oleelliset pahoinpitelyvammat,  
 • oikeuslääketieteellisten näytteiden taltiointi; vammojen dokumentointi 
 • psykososiaalinen tuki, traumaoireiden kartoittaminen
 • seksuaaliväkivallan lyhyt- ja pitkäaikaisseuraamukset  
 • tukipalveluihin ohjaaminen
 • keskeiseen lainsäädäntöön perehtyminen soveltuvin osin
 • monialainen yhteistyö
 • kliiniset tutkimukset 
  • kliiniset tutkimukset voi kerätä kahden vuoden aikana.

Toteutus

Lähi- ja etäopetusta, pienryhmätyöskentelyä, itsenäinen työskentely, tehtävät, työnohjaus, tunnetyöskentely, verkkokurssi sekä 6.10. seminaari.

Koulutus järjestetään yhteistyössä  Barnahus-hankkeen kanssa. 

Koulutuspäivät

23.-24.3.2023 Lähipäivät Tampereella
27.-28.4. Etäkoulutuspäivät
16.-17.5. Lähipäivät Tampereella
31.8.-1.9. Etäkoulutuspäivät
5.-6.10. Lähipäivät Tampereella
30.11.-1.12. Lähipäivät Tampereella

Opetus järjestetään 1. pvä klo 9.00-16.15 ja 2. pvä klo 8.00-15.15. 

Hinta

Koulutuksessa ei osallistumismaksua, Barnahus-hanke tarjoaa koulutuksen osallistujille.

Haku

Hakuaika alkaa 1.12.2022 ja päättyy 28.2.2023. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.
Koulutus alkaa ja ryhmään mahtuu vielä muutama mukaan.
Hakua jatkettu 12.3. saakka.