Mikroskooppi
Tutkinto-ohjelma

Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Mikroskooppi

Laboratorioalan ammattilaiseksi

Laboratorioanalyytikosta laboratoriotekniikan insinööriksi.

Voit hakea laboratoriotekniikan monimuotototeutukseen, mikäli sinulla on aiempi laboratorioanalyytikon tutkinto. Vuoden mittaiset opinnot painottuvat insinööriltä edellytettäviin matematiikan ja fysiikan taitoihin, projektityö- ja esimiesvalmiuksiin. Perehdyt laboratorion toiminnan suunnitteluun, menetelmäkehitykseen ja laadunhallintaan.

Laboratoriotekniikan insinöörinä voit toimia esimerkiksi erilaisissa ympäristöalan, biotieteiden tai kemian alan tutkimuslaitoksissa, lääke-, elintarvike-, biotuote- ja kemian alan yrityksissä ja teollisuudessa sekä erilaisissa viranomaislaboratorioissa. Voit työskennellä muun muassa esimiehenä ja asiantuntijana, tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunhallinta- sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1 vuosi

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelma on suunnattu laboratorioanalyytikoille, jotka haluavat laajentaa laboratorioanalyytikkotutkinnon insinööri (AMK) -tutkinnoksi.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

Koulutuksen sisältö

Laboratoriotekniikan monimuoto-opinnoissa laajennat laboratorioanalyytikon matemaattis-luonnontieteellistä osaamista. Koulutus tarjoaa sinulle myös valmiuksia esimiehenä toimimiseen. Syvennät osaamistasi myös menetelmäkehityksen, laboratorion ylläpidon ja tuotekehityksen osa-alueilla. Opintoihin kuuluu projektiopintoja, jotka osittain toteutetaan työelämälähtöisesti.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, josta laboratorioanalyytikon tutkinnolla (210 op) hyväksiluetaan vähintään 180 opintopistettä. Voit suorittaa opinnot 1 vuodessa työn ohessa. 

Monimuotototeutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä oppimistehtävien tekemistä yksin ja pienryhmässä.  Lähijaksot toteutetaan enimmillään joka toinen viikko (2 kertaa kuussa). Kuukausittaiset lähijaksot ovat torstai ja perjantai sekä perjantai ja lauantai klo 8 - 16.  Lisäksi viikoittain työskennellään sekä yksin että pienryhmissä verkossa. Syyslukukauden lähiopetuksen ajankohdat julkaistaan toukokuun 2019 lopussa. Kevään osalta lähijaksot julkaistaan viimeistään lokakuussa 2019. Opinnoissa tehdään projekteja työelämään sekä hyödynnetään opiskelijoiden omia työyhteisöjä.

Tutustu opinto-oppaassa julkaistuun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

Voit halutessasi hyväksilukea opinnäytetyön, jos se soveltuu laboratoriotekniikan insinööri (AMK) -tutkintoosi, ja suorituksesi on  korkeintaan 10 vuotta vanha.

Uramahdollisuudet

Laboratoriotekniikan insinöörinä voit toimia esimerkiksi erilaisissa ympäristöalan, biotieteiden tai kemian alan tutkimuslaitoksissa, lääke-, elintarvike-, biotuote- ja kemian alan yrityksissä ja teollisuudessa sekä erilaisissa viranomaislaboratorioissa. Voit työskennellä muun muassa esimiehenä ja asiantuntijana, tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunhallinta- sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Kansainvälistyminen

Vaihto-opiskelu ei ole mahdollista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnoissa tehdään projekteja työelämään sekä hyödynnetään opiskelijoiden omia työyhteisöjä.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta valmistumisesi jälkeen. Opintoja on mahdollista jatkaa myös yliopistoissa ja tiedekorkeakouluissa, ja suorittaa diplomi-insinöörin tai maisterin tutkinto.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Tutkinto-ohjelmaan on rajattu pohjakoulutusvaatimus. Hakukelpoisuuden antaa Laboratorioanalyytikko (AMK) -tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on rajattu pohjakoulutusvaatimus. Hakukelpoisuuden antaa Laboratorioanalyytikko (AMK) -tutkinto.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat 

Hakukohde

Aloituspaikat

Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, monimuotototeutus

30

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Kirjallinen osio 50 pistettä
Haastattelu 20 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Valintakokeesta on mahdollista saada yhteensä 70 pistettä ja se koostuu kahdesta osiosta: kirjallisesta osasta ja haastattelusta. Kirjallisesta osiosta on mahdollista saada 50 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, voidaksesi tulla hyväksytyksi. Haastattelusta on mahdollista saada 20 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, voidaksesi tulla valituksi.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. hakutoivejärjestys
  2. arvonta

Valintakoe

Valintakoe pidetään 23.5.2019 kello 10.00 alkaen. Valintakoe koostuu kahdesta osiosta

  • kirjallinen, kello 10.00-13.00 (50 pistettä, min. 20 p.)
  • haastattelu, kello 13.00 -17.00 (20 pistettä, min. 10 p.)

Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kumpikin koe osio pitää suorittaa hyväksytysti.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoetulosta ei anneta muihin hakukohteisiin eikä TAMK hyväksy muiden hakukohteiden valintakoetulosta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, tallenna haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot yheishaun hakulomakkeellesi 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse tallentaa kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee ladata todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

  • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
  • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
  • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
  • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.