Sydän
EL-, EHL-, YEK ja lisäkoulutusohjelmat

Lääketieteen lisäkoulutusohjelmat

Sydän

Erikoislääkärikoulutuksen suorittanut voi halutessaan täydentää alansa osaamista suorittamalla lisäkoulutusohjelman. Lääketieteen lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

Yliopistojen tarjoamat lisäkoulutusohjelmat eroavat Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksistä. Lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen lisäkoulutusjärjestelmän piiriin kuuluu pääsääntöisesti yhden erikoisalan syventävä koulutus ja Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmässä toteutetaan monialainen koulutus, joka kokoaa yhteen kyseisen alueen asiantuntijat.