Täydennyskoulutus

Kunniaan liittyvä väkivalta

Tavoitteet:
Koulutuksessa perehdytään väkivaltaan yhteisöllisen kontrollin ilmiönä huomioiden sekä kulttuurilliset ja uskonnolliset vähemmistöryhmät (väkivallan kulttuuristamisen purkaminen).

Koulutuksessa annetaan opetushenkilöstölle valmiuksia ja työkaluja tukea ja ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen toimintaan, kykyä tunnistaa yhteisöllisen kontrollin muotoja, lisätään opetushenkilöstön osaamista jakaa asiantuntijuuttaan lasten vanhemmille.

Koulutus soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

  • kunniaan liittyvä väkivalta ilmiönä
  • lainsäädäntö ja yhteisöllinen väkivalta
  • kunniaan liittyvän väkivallan ilmentyminen eri yhteisöissä ja kontrollin muodot
  • väkivalta ja turvallisuus
  • moniammattillinen yhteistyö.

Aika:

Syksyn 2021 toteutus

  • Materiaaliin tutustuminen Digmassa
  • Aloitustapaaminen 9.11.2021 kello 14-16
  • Asiantuntijatapaaminen 23.11.2021 kello 12-16

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.