Täydennyskoulutus

Korkeakouluhallinnon ja –johtamisen koulutus

Korkeakouluhallinnon ja –johtamisen koulutus

Korkeakouluhallinnon ja –johtamisen koulutus Turun seudun korkeakouluille, Turun KOHA

Koulutus vahvistaa ja syventää asiantuntemusta korkeakouluista, niiden hallinnosta ja johtamisesta. Opinnoissa yhdistyvät alan tutkimus ja käytännön työ monipuolisella tavalla. Koulutuksessa käsitellään korkeakoulututkimusta ja sen suuntauksia, korkeakoulujärjestelmiä ja niiden ohjausta, korkeakoulujen hallinnon kehittämistä ja johtamista, korkeakoulujen rahoitusta ja taloutta sekä laatua, arviointia ja kehittämistä.