Konetekniikka
Tutkinto-ohjelma

Konetekniikka

Konetekniikka

Konetekniikan asiantuntijoita kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin

Jatkuvasti kehittyvä tieteenala vastaa nykyajan haasteisiin.

Konetekniikka on laaja-alainen ja jatkuvasti kehittyvä tieteenala, joka vastaa nykyajan haasteisiin. Se hyödyntää ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää tieteellisen tiedon soveltamiseen, työelämässä oman alan asiantuntijuuteen sekä työelämävalmiuksiin erilaisissa työtehtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Konetekniikan di-tutkinto-ohjelmassa osaamistaan voi syventää oman kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista valinnoistasi ja tavoitteistasi.

Konetekniikan syventävät osaamisalueet ovat:

 • Integrated Production Automation Systems
 • Koneensuunnittelu
 • Lentokonetekniikka
 • Liiketoimintalähtöinen tuotekehitys
 • Lujuusoppi
 • Mechatronics
 • Robotics
 • Systems Life-Cycle Engineering
 • Teollisuustalous
 • Tuotantojärjestelmien hallinta
 • Turvallisuustekniikka
 • Valmistustekniikka.

Tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi, osan opinnoista voi suorittaa englanniksi.