Konetekniikka
Tutkinto-ohjelma

Konetekniikan DI-ohjelma

Konetekniikka

Konetekniikan asiantuntijoita kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin

Jatkuvasti kehittyvä tieteenala vastaa nykyajan haasteisiin.

Konetekniikka on laaja-alainen ja jatkuvasti kehittyvä tieteenala, joka vastaa nykyajan haasteisiin. Se hyödyntää ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää tieteellisen tiedon soveltamiseen, työelämässä oman alan asiantuntijuuteen sekä työelämävalmiuksiin erilaisissa työtehtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Konetekniikan di-tutkinto-ohjelmassa osaamistaan voi syventää oman kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista valinnoistasi ja tavoitteistasi.

Konetekniikan syventävät osaamisalueet ovat:

  • Koneensuunnittelu ja tuotekehitys
  • Lentokonetekniikka
  • Lujuusoppi
  • Robotics
  • Life-Cycle Management and Engineering
  • Teollisuustalous
  • Tuotantotekniikka ja automaatio
  • Turvallisuustekniikka

Tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi, osan opinnoista voi suorittaa englanniksi.