worplace verme
Täydennyskoulutus

Koko opisto kasvattaa ja tukee!

Kaipaatko hetkeä pysähtyä, juoda kuppi kahvia ja keskustella sinulle merkityksellisistä asioista? Koko opisto kasvattaa ja tukee! Vapaan sivistystyön Vertaismentorointiryhmät kokoontuvat jälleen!

Tampereen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajankoulutus järjestää keväällä 2021 vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle ja johdolle henkilöstökoulutusta. Opetushallituksen rahoittamat koulutukset toteutetaan vertaisryhmämentoroinnin mallin mukaan. (ks.esim. www.verme.fi ) 

Verme-ryhmissä käsitellään vapaan sivistystyön oppilaitoksia koskevia ajankohtaisia asioita, kuten toimintaympäristön ja opettajuuden muutosta, oppijoiden erilaisuutta ja yksilöllisiä opintopolkuja ja verkostoyhteistyötä. Vertaisryhmämentoroinnin avulla paitsi syvennät pedagogista ja johtamisosaamistasi, saat myös työkaluja työhyvinvointiin. Verme-ryhmää ohjaa vapaassa sivistystyössä toimiva koulutettu mentori yhteistyössä TAMKin asiantuntijan kanssa. Koulutus on maksutonta osallistujille. 

Koulutus sisältää 2 mahdollista lähipäivää, tautitilanteen sen salliessa (aloitus ja lopetus) ja 2-3 vertaisryhmämentorointitapaamista kasvokkain tai verkossa (ryhmän sopimalla tavalla).

Palautetta koulutuksesta

"Verme-ryhmässä käsitellään isoja ja tärkeitä asioita rennossa hengessä."

"Verme tuo uusia ja raikkaita näkökulmia."

"Verme-ryhmän toiminta verkossa mahdollistaa tapaamiset kiireisessäkin arjessa. Se antaa myös vinkkejä verkko-opetukseen."

"Verme laittaa pohtimaan omaa opettajuutta."

"Vertaismentorointiryhmä on antanut tukea ja oivalluksia oman opettajuuden kehittämiseen. On ollut hieno huomata, ettei ole ajatuksiensa kanssa yksin ja kevyiden harjoitusten kautta olemmekin saaneet kuulla toisten kokemuksia & oivaltaneet monia uusia näkökulmia työssämme. Tapaamiset ovat antaneet pienen yhteisen ja virkistävän irtioton työpäivän keskellä tai sen jälkeen."