Tummahiuksinen nainen mustasankaisissa silmälaseissa katsoo hymyillen kameraan.
Täydennyskoulutus

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, terveyspainotteinen 2016–2020, Tampere

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, terveyspainotteinen 2016–2020, Tampere

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen. Osallistuja saa myös tietoja kehon fysiologisista systeemeistä ja valmiuksia somaattisten häiriöiden psykologiseen ja käyttäytymislääketieteelliseen ymmärtämiseen sekä hoitoon. Hän ymmärtää niihin liittyvien psykologisten ja käyttäytymislääketieteellisten interventioiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Käynnistimme syksyllä 2016 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on kaikkiaan 14. psykoterapeutin nimikesuojaukseen johtava kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka järjestämme.

Terveyspainotteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on perustaltaan täysin sama kuin KKT-koulutukset yleensä, mutta siinä on 5 opintopisteen lisäys, johon sisältyy tietoa fyysisestä terveydestä. Koulutuksessa opetetaan terapiatietoa eri fysiologisten systeemien (esim. sydän- ja verenkiertoelimistö) kautta. Opinnoissa käydään läpi fysiologisiin systeemeihin liittyviä sairauksia, häiriöitä ja psykologisia ongelmia, niiden syitä ja ylläpitäviä tekijöitä sekä hoitoperiaatteita ja -muotoja.

Opintojen laajuus on 75 opintopistettä ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljässä vuodessa.