Hyppää pääsisältöön
Ryhmä nuorehkoja meihiä ja naisia istuu puoliringissä kuunnellen keskimmäistä selittävää naista.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, kontekstuaalinen ja prosessipohjainen painotus 2019–2023, Iisalmi, Kuopio

Tampereen yliopisto

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, kontekstuaalinen ja prosessipohjainen painotus 2019–2023, Iisalmi, Kuopio

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen. Koulutuksessa syvennytään lisäksi kontekstuaalisuuteen ja prosessipohjaisuuteen ja sen mukaisiin hoitokäytäntöihin kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.

Käynnistämme syksyllä 2019 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on kaikkiaan 19. psykoterapeutin nimikesuojaukseen johtava kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää.

Koulutus on perustaltaan täysin sama kuin kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutukset yleensä. Koulutuksen 5 opintopisteen laajuinen kontekstuaalinen ja prosessipohjainen painotus viittaa sekä ns. kolmannen aallon terapiamenetelmiin (hyväksymis- ja omistautumisterapia, dialektinen käyttäytymisterapia, funktionaalis-analyyttinen psykoterapia, metakognitiivinen terapia jne.), että ylipäätään prosessipohjaiseen psykoterapian ymmärtämiseen ja menetelmien valintaan: Mitkä ovat terapian vaikutusmekanismit? Miten voidaan ottaa huomioon yksilön oppimistapahtumat ja hänen omat asioiden käsittelytapansa? Kuinka eri vaikutusmekanismeja säädellään terapiassa mahdollisimman monipuolisesti?  

Koulutuksen laajuus on 75 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana.