Täydennyskoulutus

Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsyko­terapeuttikoulutus

Oletko psykoterapeutti ja kiinnostunut toimimaan esimerkiksi kouluttajana tai koulutuspsykoterapeuttina? Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus lisää osallistujan kliinistä ja pedagogista osaamista opettajan ja ohjaajan tehtävissä toimimiseen.

Järjestämme Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutus-konsortion suositusten mukaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Kyseessä on kuudes järjestämämme kouluttajapsykoterapeuttikoulutus.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille. Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).
Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön.

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuus 50 opintopistettä.

Opintojen tavoitekesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

50 opintopistettä

Toteutusaika

2018-2020

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Hinta

13 800 €

Kuvaus

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa. Koulutuksen opintokokonaisuudet ovat

a) kliininen osaaminen: opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan ja oman suuntauksensa teoreettisen perustan sekä tutkimus- ja kehittämistyön
b) pedagoginen osaaminen: opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja alan työnohjauksen perusperiaatteet ja erityispiirteet
c) tutkimustaidollinen osaaminen: opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset tulokset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat sekä osaa soveltaa niitä pienimuotoisessa tutkimustyössä ja opinnäytetyön ohjauksessa.

Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön.

Sisältö

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne:

a) Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 30 op

• teoria- ja menetelmäopinnot, kontaktiopetusta 170 tuntia (17 op)
• ryhmämuotoinen työnohjaus (potilastyönohjaus sekä työnohjaustaitojen ohjaus), 100 tuntia (10 op)
• ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 60 tuntia (3 op)

b) Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 5 op

• kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopinnot, 36 tuntia (3 op)
• kouluttajana toimiminen, 10 tuntia (2 op)
• työnohjaustaitojen ohjaus, ks. kohta a)

c) Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 15 op

• tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön oh­jaus, 40 tuntia (5 op)
• opinnäytetyö (10 op)

Osana koulutukseen liittyy omatoiminen opiskelu sekä opetus-, työnohjaus- ja psykoterapiatyöskentely.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Valviran psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saaneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksen tai psykoterapeuttikoulutuksen, joka riittävässä määrin vastaa opetettavaa psykoterapiamenetelmää.

Ohjelma

Alustavasti syksyn 2018 päivät ovat 3.9., 1.-2.10., 1.-2.11. ja 30.11.-1.12. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15–16.30.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijoiden kehittymistä (tiedot, taidot ja soveltuvuus) arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Lisätietoa

Kouluttajat:

Pääkouluttajana ja vastuuprofessorina toimii Martti T. Tuomisto, Ph.D. (med dr), nimikesuojattu psykoterapeutti (vaativa erityistaso) ja kouluttajapsykoterapeutti. Omakohtaisen ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian kouluttajana toimii Arto Pietikäinen, KM, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.

Ota yhteyttä:

• suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi
• suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa@uta.fi
• vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137, martti.tuomisto@uta.fi

Psykoterapeuttikoulutusten järjestäminen Tampereen yliopistossa.

Maksuehto

Koulutuksen kokonaishinta on 13 800 euroa (lukukautta kohti 3450 euroa). Hintaan sisältyy tässä esitteessä mainittu koulutus (myös ryhmämuotoinen työnohjaus ja koulutuspsykoterapia). Käytettävät materiaalit oppikirjoja lukuun ottamatta kuuluvat myös koulutuksen hintaan.

Koulutus on ALV 39–40§:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Lisätietoa opetuskielistä

Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä. Koulutukseen kuuluu myös kansainvälisiä seminaareja, joiden opetus on englanniksi.

Näin haet

Haku koulutukseen on päättynyt, mutta voit tiedustella vielä vapaita paikkoja.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella. Haastattelukutsut lähetetään haastatteluun valituille erikseen. Haastatteluista ei peritä maksua. Koulutus toteutetaan, mikäli kelpoisia hakijoita on vähintään 12 henkilöä.

Valinta

Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen. Haastatteluista ei peritä maksua. Koulutus toteutetaan, mikäli kelpoisia hakijoita on vähintään 12 henkilöä.

Koulutettavat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella seuraavasti:

• Suoritettu kognitiivisen käyttäytymisterapian tai vastaava muu psykoterapeuttikoulutus
• Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike
• Työkokemus ja muut alaan liittyvät ansiot
• Haastattelussa todettu henkilökohtainen soveltuvuus koulutukseen
• Mahdollisuus toimia psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana