Tays
Tutkinto-ohjelma

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Tays

Kehittämisosaamisen asiantuntijaksi sosiaali- ja terveysalalle

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn.

Kliinistä asiantuntijaosaamista tarvitaan erityisesti muuttuvissa olosuhteissa, kun alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa sekä kehittämistarpeita ja kehittää alaa näyttöön perustuen. Saat valmiudet toimia itsenäisesti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä.

Syksyllä 2020 alkavassa kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmassa voit valita jonkun seuraavista opintosuunnista:

  • Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Bioanalytiikan kehittämisosaaminen
  • Radiografian kehittämisosaaminen

Tutustu tarkemmin tutkinto-ohjelmaan

 

Tutustu Taija Niiniviidan opiskelijatarinaan
"Hoitotyön käytäntöjen kehittäminen intohimona"
Lue Unit-lehden artikkeli koulutuksesta valmistuneesta Mari Kiurusta
Hengenpelastuksen maailmanmestari on vedessä kuin kotonaan
Kansansairauksia ehkäistään omahoitoa kehittämällä
Kliininen asiantuntija on potilaan tukena

Ajankohtaisia uutisia