Hyppää pääsisältöön

KIMMO - kielitietoisuus ja monikielisyys osaksi opetuksen arkea

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2-6 op

Toteutusaika

19.9.2022-11.11.2022

Organisation sub unit

Ammattipedagoginen TKI

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Opetustapa

Verkko-opinnot

Koulutuksen tavoitteena on

  • vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida kielellistä moninaisuutta opetus- ja ohjaustyössään.
  • antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle keinoja kielitietoisen pedagogiikan ja monikielisyyden hyödyntämiseen työssään.

Koulutusosiot ja aikataulu

Kielitietoiset käytänteet koulutuksessa 2 op, 19.9. - 16.10.2022

Monikielisyyden mahdollisuudet 2 op, 17.10. - 13.11.2022

Kielenoppimisen mahdollisuudet eri ympäristöissä ja kielellinen saavutettavuus 2 op, 14.11. - 11.12.2022

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Koulutus koostuu kolmesta 2 op:n laajuisesta opintokokonaisuudesta, jotka voi suorittaa yksittäin tai kokonaisuutena.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen,vapaan sivistystyön & taiteen perusopetuksen henkilöstö, varhaiskasvattajat.

Kustannukset

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Ilmoittautuminen