Hyppää pääsisältöön

KIMMO - kielitietoisuus ja monikielisyys osaksi opetuksen arkea

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2-6 op

Toteutusaika

21.2.2022-15.5.2022

Organisation sub unit

Ammattipedagoginen TKI

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Opetustapa

Verkko-opinnot

Koulutuksen tavoitteena on

  • vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida kielellistä moninaisuutta opetus- ja ohjaustyössään.
  • antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle keinoja kielitietoisen pedagogiikan ja monikielisyyden hyödyntämiseen työssään.

Koulutusosiot ja aikataulu

Kielitietoiset käytänteet koulutuksessa 2 op, 21.2. - 20.3.2022

Monikielisyyden mahdollisuudet 2 op, 21.3. - 17.4.2022

Kielenoppimisen mahdollisuudet eri ympäristöissä ja kielellinen saavutettavuus 2 op, 18.4. - 15.5.2022

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Koulutus koostuu kolmesta 2 op:n laajuisesta opintokokonaisuudesta, jotka voi suorittaa yksittäin tai kokonaisuutena.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen,vapaan sivistystyön & taiteen perusopetuksen henkilöstö, varhaiskasvattajat.

Kustannukset

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Ilmoittautuminen