Avoin AMK

Kiinteistönvälityksen osaaja

Kiinteistönvälityksen osaaja

Kouluttaudu kiinteistönvälityksen osaajaksi! Kiinteistönvälityksen osaaja -opintokokonaisuus auttaa sinua kehittämään ammattitaitoasi ja saamaan valmiuksia LKV-kokeen suorittamiseen.

Opintojen aikana perehdytämme sinut niin kiinteistönvälitystoiminnan kannalta keskeiseen lainsäädäntöön, rakennussuunnittelun perusteisiin, isännöintiin kuin myyntityöhönkin. Opinnot koostuvat TAMKin rakennustekniikan ja liiketalouden opintojaksoista, ja ne ovat hyväksiluettavissa tutkintoon, jos päätät myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen laajuus

30 op

Toteutusaika

7.2.2019 - 19.3.2020

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hakuaika/Ilmoittautumisaika

Custom dates

Hakuaika

-

Hinta

450 €

Sisältö

Kiinteistönvälityksen perusteet (5R00BI09-3006), 3 op

Kouluttaja: Varatuomari Hanna Laasanen
Opiskelija perehtyy kiinteistönvälitystoiminnan kannalta keskeiseen lainsäädäntöön ja saa perustiedot kiinteistönvälittäjänä toimimiseen.

Opintojakson sisältö

 • Kiinteistönvälitystä ohjaava lainsäädäntö, mm. maakaari, asuntokauppalaki, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä sekä laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä.
 • Kiinteistö- ja huoneistokaupan vaiheet ja asiakirjat
 • Huoneiston vuokraaminen
 • Kiinteistönvälittäjän oikeudet ja velvollisuudet

Rakennussuunnittelun perusteet (5R00DJ56-3002), 4 op

Kouluttaja: Arkkitehti Minna Nyström-Järvinen
Opiskelija perehtyy rakennussuunnittelun tekniseen puoleen ja tutustuu erilaisiin rakennuksiin tyyppeinä sekä osana ympäristöään. Opiskelija osaa liittää rakennussuunnittelun osaksi talonrakennushanketta ja ymmärtää arkkitehtisuunnittelun perusteita.

Opintojakson sisältö

 • Suunnittelijoiden pätevyys.
 • Pääsuunnittelija.
 • Suunnittelijoiden valinta.
 • Asiakirjat ja niiden tehtävät.
 • Rakentamisen luvat, rakennuslupa - asiakirjat ja lupamenettely.
 • Asemakaava ja rakennusoikeuslaskelmat.
 • Rakennussuunnittelua koskevat lait, viralliset määräykset ja ohjeet.
 • Esteettömyys.
 • Asuntosuunnittelun perusteet (huoneistot, asuinhuoneet ja aputilat ym.).

Varallisuusoikeus (3H00CV54-3006), 5 op

Kouluttaja: OT Jouni Ranta
Opiskelija tuntee sopimus- ja esineoikeuden keskeiset säännöt ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Opintojakson sisältö

 • Sopimukset ja velvoitteet
 • Omaisuus ja esineoikeudet
 • Kiinteistöoikeus
 • Kiinteistön kirjaamisjärjestelmä
 • Kiinnitys ja panttioikeus

Perhe- ja perintöoikeus (3H-410 – 3016), 5 op

Kouluttaja: Varatuomari Hanna Laasanen
Opiskelija tuntee keskeiset säännökset edunvalvonnasta, avio- ja avoliitosta sekä perintö- ja testamenttioikeudesta ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Opintojakson sisältö

 • Edunvalvontaa koskeva perussäännöstö
 • Puolisoiden varallisuutta ja velkoja koskevat säännökset
 • Aviovarallisuussuhde ja sen purkaminen
 • Perimysjärjestys
 • Kuolinpesän selvittäminen ja jakaminen
 • Testamenttioikeus

Kiinteistönvälityksen case-tapaukset (5R00CY99-3003), 3 op


Kouluttaja: Varatuomari Hanna Laasanen
Opiskelija syventää osaamistaan kiinteistökauppaa, asunto-osakkeen kauppaa ja huoneenvuokraa sekä näihin liittyvää välitystoimintaa koskevista säännöksistä. Opiskelija saa valmiuksia käytännön ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja harjaantuu perustelemaan tekemiään ratkaisuehdotuksia.

Opintojakson sisältö
Opintojaksolla käydään läpi

 • kiinteistökauppaan
 • asunto-osakkeen kauppaan
 • huoneenvuokraan
 • välitystoimintaan

liittyviä case-harjoituksia.

Isännöinti (5R00BF20 – 3008), 5 op


Kouluttaja: TkL Petri Murtomaa
Opiskelija tuntee isännöitsijän keskeiset tehtävät ja asunto-osakeyhtiön hallinnon.

Käsiteltäviä teemoja ovat 

 • asunto-osakeyhtiön perustaminen ja yhtiöjärjestys
 • päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä
 • kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä
 • osakkaan ilmoitusvelvollisuus huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä
 • isännöitsijäntodistuksen sisältö
 • asunto-osakeyhtiön tilinpäätös (sisältö ja tulkinta)
 • hallituksen selvitykset kunnossapitotarpeesta ja tehdyistä korjauksista
 • kuntotarkastukset, kuntoarviot ja kuntotutkimukset, PTS-suunnitelmat
 • asunto-osakeyhtiön ylläpitokustannukset

Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu (3H00CU39 – 3005), 5 op


Kouluttaja: YAMK Miina Makkonen
Opintojaksolla syvennytään myyntityöhön ja siihen liittyvään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Opiskelija tuntee myyntiprosessin eri vaiheet ja hyvän asiakaspalvelun periaatteet sekä tietää, miten digitaalisia kanavia voi hyödyntää niiden hoitamisessa.

Opintojakson sisältö

 • Mitkä ovat myyntiprosessin vaiheet ja miten myyjän pitäisi toimia eri vaiheissa?  
 • Miten tarjota asiakkaalle mieleenpainuva asiakaspalvelukokemus?  
 • Miten voin kehittää omaa myynti- ja asiakaspalveluosaamistani?
 • Miten hyödynnän digitaalisuuden mahdollisuuksia markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa?
 • Miten sosiaalinen media ja verkkosisällöt voivat auttaa myyntityössä?

Kohderyhmä

Opintoihin hakeutuvilta toivotaan kokemusta kiinteistöalalta, mutta se ei ole edellytys.
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa, jos sinulla ei ole kokemusta kiinteistöalalta.

Ohjelma

Koulutus järjestetään torstaisin klo 9-16 aikavälillä 7.2.2019 - 19.3.2020. 

Alustavat lähiopetuspäivät ovat 7.2., 7.3., 28.3., 25.4., 23.5., 15.8., 5.9., 3.10., 24.10., 21.11. ja 12.12.2019 sekä 9.1., 30.1., 20.2. ja 19.3.2020. Lähipäivien välillä työskennellään itsenäisesti.

Lisätietoa

Avoin AMK

avoinamk@tuni.fi

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@tuni.fi. Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tuni.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.