Täydennyskoulutus

Kieli- ja kulttuuritietoisuus perusopetuksessa

Kieli- ja kulttuuritietoisuus perusopetuksessa

Syvennä asiantuntijuuttasi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatuista kieli- ja kulttuuritietoisuuden teemoista sekä kieli- että kasvatustieteellisestä näkökulmasta.

Koulutuksen tavoitteena on kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen perustuvien kieli-  ja kulttuuritietoisten toimintakäytänteiden vieminen koulujen arkeen, niin opetukseen kuin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Opintojen tavoitekesto

6 päivää

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

24.11.2018 - 18.5.2019

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

0 euroa

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

24.11.2018 klo 10-16 Kulttuuritietoisuus perusopetuksessa                                                                  

12.1.2019 klo 10-16 Kielitietoisuus perusopetuksessa

16.2.2019 klo 10-16 Kodin ja koulun välinen yhteistyö                 

6.4.2019 klo 10-16 Katsomustietoisuus perusopetuksessa

17.5.2019 klo 16-20 Kielet, kulttuurit ja katsomukset osana identiteettiä

18.5.2019 klo 9-14 Päätösseminaari

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen aineenopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille ja rehtoreille.

Opetusjärjestelyt

Kouluttajina toimivat KT, dosentti, professori Eero Ropo;  TT, KM, yliopistonlehtori Inkeri Rissanen;  KT, erityispedagogiikan dosentti Hanna-Maija Sinkkonen;  FM yliopisto-opettaja Raisa Harju-Autti; FM  yliopisto-opettaja Maija Yli-Jokipii.

Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston tiloissa kuutena lähiopetuspäivänä, sekä omassa työyhteisössä toteutettavien oppimistehtävien ja verkkotehtävien avulla.  Osallistujat työstävät pedagogisia työkaluja kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisten koulujen arkeen, sekä dokumentoivat työskentelyään portfolioihin, joiden rakentumista tuetaan lähiopetuspäivien teemoihin liittyvillä tehtävänannoilla.  

Lisätietoa

Raisa Harju-Autti, 050 509 9033, raisa.harju-autti@tuni.fi

Maksuehto

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.