Hyppää pääsisältöön

Kestävää arviointia

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3-9 op

Toteutusaika

Näyttöjen järjestäminen ja osaamisen arviointi työpaikoilla 3 op. 5.9. klo 13-16, 26.9. klo 13-16, 10.10. klo 13-16 Ohjaava palaute osaamisen kehittymisen tukena 3 op. 12.9. klo 13-16, 3.10. klo 13-16, 26.10. klo 13-16

Hakuaika

1.5.2023-4.9.2023

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Kestävää arviointia -hankkeen koulutukset tukevat koulutuksen järjestäjiä laadukkaan arvioinnin toteuttamisessa ja arviointikulttuurin kehittämisessä.

Kestävää arviointia -hankkeen tavoitteena on opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen vahvistaminen ja yhtenäisen arviointikulttuurin kehittäminen. Hankkeen koulutuksissa käsitellään arvioinnin perusasioita sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijan arvioinnin kriteerejä ja niiden käyttöönottoa sekä vapaan sivistystyön osaamisperusteista arviointia. Onnistu arvioinnissa -seminaarin tavoitteena on saada oppilaitosjohto ja esihenkilöt mukaan muodostamaan yhteistä ymmärrystä arvioinnista ja sen kehittymisen suunnasta.

Hanke toteutetaan viiden opettajakorkeakoulun (Haaga-Helia, HAMK, Jamk, Oamk ja TAMK) verkoston yhteistyöllä. Osallistuja voi osallistua yhteen tai useampaan koulutusosioon.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Tutustu koulutusosioiden sisältöihin