Hyppää pääsisältöön

Kertomus kulttuurissa ja yhteiskunnassa – käyttö ja riskit

Tampereen yliopisto

Opettaja - hallitse muuttunutta opetuskenttää paremmin

Laajenna ymmärrystäsi erilaisissa mediaympäristöissä tuotetuista kertomuksista ja niiden analysointimenetelmistä. Koulutuksemme tarjoaa niin konkreettisia esimerkkejä kuin teoreettisia välineitä, joiden avulla opettaja pystyy paremmin hallitsemaan laajenevan tekstikäsityksen myötä muuttunutta opetuskenttää sekä harjaannuttamaan oppilaiden monilukutaitoa. Konkreettisimmin näitä taitoja voi hyödyntää lukion 6. kurssin (Nykykulttuuri ja kertomukset) opettamisessa, mutta koulutus soveltuu myös yläkoulun ja ammattikoulun opettajille. Koulutus perustuu uusimpaan kertomustutkimukseen sekä Kertomuksen vaarat -tutkimushankkeen aineistoihin ja tuloksiin.

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt opettaja:

  1. Osaa kuvailla miksi ja miten kertomuksia käytetään kulttuurissa ja yhteiskunnassa esimerkiksi vaikuttamiseen ja identiteetin luomiseen.
  2. Tunnistaa milloin kertomusta käytetään argumenttina ja osaa opettaa kertomuksella argumentointia.
  3. Tiedostaa kertomusmuodon vaarat ja osaa käyttää kertomusanalyysia oppilaiden lähdekriittisyyden lisäämiseen ja medialukutaidon kohentamiseen.
  4. Osaa eritellä journalismissa, sosiaalisessa mediassa ja nettiyhteisöissä esiintyviä kertomuksia useilla menetelmillä.
  5. Osaa mainita esimerkkejä siitä, miten kaunokirjallisuus ja myytit esiintyvät kulttuurisessa keskustelussa.

Tietoa koulutuksen toteutustavasta:

Kertomukset kulttuurissa ja yhteiskunnassa -täydennyskoulutus järjestetään etätoteutuksena.

Hakuaikaa on jatkettu 4.9. saakka!


Koulutus vastaa sisällöltään Opetushallituksen v. 2018 ja 2019 rahoittamaa, vastaavaa toteutusta.

Hae koulutukseen

Hakuaikaa on jatkettu 4.9. saakka! Koulutukseen valitaan 30 osallistujaa. Ilmoitamme hyväksytyksi tulleille maanantaina 31.8.2020. Mikäli haluat kuulla myös muista vastaavista koulutuksistamme, tilaa Osaamisen kehittäjät -uutiskirje.