Pinni
Tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Pinni

Talous- ja elinkeinoelämän kilpailukykyiseksi asiantuntijaksi

Saat valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Näitä kysymyksiä lähestytään laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää organisaatioiden, johtamisen, talouden ja oikeudellisten perusteiden tuntemusta.  

Opintoihin kuuluva harjoittelu, yrittäjyysopinnot sekä erilaiset projektit antavat mahdollisuuden yhdistää opitut asiat käytäntöön ja avaavat urapolkuja. Kansainvälistä osaamistasi kehität esimerkiksi ulkomailla suoritetun harjoittelun tai vaihtojakson aikana. Valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita työllistyen yrityksiin, julkishallintoon, järjestökentälle sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtäviin.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto suoritetaan laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Kandidaattiopintojen toisena vuonna opintosuuntasi täsmentyy johonkin kuudesta opintosuunnasta: vakuutus ja riskienhallinta, yrityksen laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Voit laajentaa osaamistasi tiedekunnan tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla. Lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa tekniikan opinnoista eri alojen ammatillisiin opintoihin.