Porkkanat
Tutkinto-ohjelma

Kansanterveystiede, terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Porkkanat

Monta näkökulmaa terveyteen

Kehitä terveysalan asiantuntijuuttasi.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen tai kansanterveystieteen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelmassa voit suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Kandidaatin tutkinto koostuu perus- ja aineopintokokonaisuuksista, yleisopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Syventävissä opinnoissa on yhteisiä opintoja, menetelmä- ja projektiopintoja, harjoittelujakso, valinnaisia opintoja sekä pro gradu -tutkielma. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenopettajan kelpoisuus.  

Kansanterveystieteen opinnoissa terveysalan asiantuntijuutesi kehittyy monitieteisillä ja laaja-alaisilla sisältöopinnoilla, kuten terveys ja hyvinvointi eri ikäkausina, terveyden edistäminen sekä terveyspolitiikka. Opiskelussa kartutat laajasti sovellettavia työelämätaitoja, kuten viestintävalmiuksia, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan.

Opinnot suoritettuasi sinulla on monipuoliset valmiudet työskennellä suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai järjestökentällä terveysalan asiantuntijana ja vaikuttajana. Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa opinnoissasi.

Tervetuloa osaksi opiskelijayhteisöämme!