Täydennyskoulutus

Kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijaohjelma

Kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijaohjelma

TULOSSA! Seuraavan kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijaohjelman toteutusajankohdaksi on suunniteltu syksy 2019.

Asiantuntijaohjelma sisältää neljä lähiopetusjaksoa (yhteensä 8 päivää) sekä niiden välissä tehtäviä etäopintoja. Lähiopetuksen perustana ovat vuorovaikutteinen luento-opetus sekä avoin keskustelu osallistujien ja asiantuntijoiden kesken. Etäopinnoissa syvennetään ja sovelletaan käsiteltyjä aiheita.

 1. Yritys kansainvälisissä tilanteissa -moduuli antaa osallistujille kattavan kuvan kansainvälisestä yritysverotuksesta. Osallistujat perehtyvät kansainvälisen yritysverotuksen oikeuslähteisiin ja niiden välisiin suhteisiin sekä EU-oikeuteen. Lisäksi paneudutaan suomalaisen yrityksen ulkomailta saamien tulojen verotukseen ja ulkomaisen yrityksen Suomesta saamien tulojen verotukseen sekä siirtohinnoitteluun.
 2. Kansainvälinen verosuunnittelu -moduuli perehdyttää osallistujat kansainvälisen yritysverotuksen erityiskysymyksiin ja tunnistaa näihin liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet ja riskit.

Huippukouluttajat takaavat asiantuntijaohjelman korkean laadun. Eri alojen edustajina he luovat ohjelmaan monipuolisen sisällön ja kattavan näkökulman kansainvälisen yritysverotuksen teemoihin.

Tampereen yliopisto on kokenut ja tunnustettu veroalan kouluttaja Suomessa. Yliopiston vahva vero-oikeuden osaaminen luo perustan monipuoliselle täydennyskoulukoulutustarjonnalle. Veroalan täydennys- ja henkilöstökoulutuksia Tampereen yliopisto on järjestänyt jo yli 20 vuotta.

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kuvaus

Koulutus on tulossa vuonna 2019 ja kaikkia tietoja ei ole vielä julkaistavissa.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tai kuulemaan lisää, ota yhteyttä koulutuspäällikkö Mika Vainioon, 050 3721 926mika.vainio@tuni.fi.

Sisältö

Alustavat sisältöteemat ja asiantuntijat:

Yritys kansainvälisissä tilanteissa

 • 1. Lähijakso
 • Kansainvälinen verotus: kansallista oikeutta, verosopimuksia ja EU-oikeutta
 • Oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet, EU-oikeuden merkitys ja soveltaminen, ongelmakohtia.
 • Yrityksen yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, verosopimukset ja kiinteä toimipaikka
 • Verovelvollisuuden määräytymisperusteet, verosopimusten tulkinta, kiinteän toimipaikan muodostuminen ja sen verotus Suomessa.

Asiantuntijat: Professori Seppo Penttilä, Yliopistonlehtori Pekka Nykänen, Yliopistonlehtori Matti Urpilainenja yliopisto-opettaja Martti Nieminen Tampereen yliopisto, Asianajaja, Specialist Counsel Kirsi Hiltunen, Eversheds Asianajotoimisto Oy ja Yliopisto-opettaja Mika Nissinen, Itä-Suomen yliopisto. 

2. Lähijakso

 • Osingot, korot ja rojaltit sekä muut tulot kansainvälisissä tilanteissa. Ulkomailta saadut ja Suomesta ulkomaille maksetut osingot, korot ja rojaltit sekä muut tulot, kaksinkertaisen verotuksen poistaminen, erityiskysymyksiä.
 • Työnantajana kansainvälisissä tilanteissa. Palkat ja kannustinjärjestelmät sekä niihin liittyvät velvoitteet, kustannusten korvaukset.
 • Siirtohinnoittelu. Siirtohinnoittelun merkitys, siirtohinnan määrittäminen, dokumentointi.

Asiantuntijat: Professori Seppo Penttilä ja Yliopistonlehtori Pekka Nykänen, Tampereen yliopisto, Senior Tax Manager Jarno Laaksonen, PricewaterhouseCoopers Oy, Senior Tax Partner Timo Torkkel, KPMG Oy Ab, Partner Mikko Nikunen, Ernst & Young Oy ja Johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen, Konserniverokeskus.

Kansainvälinen verosuunnittelu

3. Lähijakso

 • Kansainvälinen yritysverotus ja verosuunnittelu. Kansainvälisen verosuunnittelun tavoitteet, keinot ja rajat; verosopimusten hyväksikäyttö verosuunnittelussa.
 • Verot, veroriskit ja tax management kansainvälisessä konsernissa
 • Väliyhteisöt ja väliyhteisötulon verotus
 • Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus kansainvälisten toimintojen suunnittelussa

Asiantuntijat: Professori Seppo Penttilä, Tampereen yliopisto, VP Corporate Tax Reijo Salo, Fortum Oyj, Partner Juha Laitinen, PricewaterhouseCoopers Oy ja Partner Marianne Malmgrén, Tax Services MSK Oy. 

4. Lähijakso

 • Tappiolliset ulkomaiset tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä niiden tukeminen, konsernituki
 • Liiketoimintamallin muutokseen liittyvät siirtohinnoittelukysymykset
 • Kansainväliset yritysjärjestelyt
 • Kansainvälisen konsernin rahoitus- ja holdingrakenteiden suunnittelu
 • Viron verojärjestelmä – mahdollisuudet ja ongelmat suomalaiselle yritykselle

Asiantuntijat: Professori Seppo Penttilä, Tampereen yliopisto, Director Hanna Viilo, Deloitte & Touche Oy, Tax Director Mirva Laaksonen, PricewaterhouseCoopers Oy, Executive Director Markku Järvenoja, Ernst & Young Oy ja Senior Tax Partner Timo Torkkel, KPMG Oy Ab.

(Ohjelma ja asiantuntijat ovat vielä alustavia 22.11.2018)

Kohderyhmä

Asiantuntijaohjelma on suunnattu kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntemusta yksityissektorin ja julkishallinnon työtehtävissä tarvitseville.

Lisätietoa

Mika Vainio

Koulutuspäällikkö
050 3721 926
mika.vainio@uta.fi