BMT arvo
Tutkinto-ohjelma

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma

BMT arvo

Laadukasta ja kansainvälistä tutkijakoulutusta

Kansainvälinen IPPE-tohtoriohjelma on tarkoitettu epidemiologian- ja kansanterveysalan tutkijoille ja ammattilaisille, jotka tähtäävät tohtorintutkintoon epidemiologian tai kansanterveyden oppialoilta.

Ohjelman tarkoituksena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä suurista kansanterveyden ongelmista etenkin kehitysmaissa ja rakentaa pysyvää kapasiteettia näihin maihin yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. IPPE-tohtoriohjelma kouluttaa epidemiologeja ja kansanterveyden asiantuntijoita johtotehtäviin tutkimuksen, hallinnon ja politiikan kehittämisen aloilla.

IPPE-ohjelma koostuu vuoden intensiivisistä teoreettisista opinnoista epidemiologiassa, biostatistiikassa ja muilla terveystieteen oppialoilla, viikoittaisista tutkimusseminaareista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Vaikka ohjelman ydin koostuu epidemiologian ja biostatistiikan opinnoista, opiskelijoilla on mahdollisuus valita kursseja eri oppialoilta ja ohjelma voidaan räätälöidä opiskelijan henkilökohtaisiin opinto- ja urasuunnitelmiin sopivaksi.

Ohjelmaan valitut opiskelijat viettävät lukuvuoden 2019 – 2020 (elokuusta toukokuuhun) Suomessa suorittaen teoriaopinnot ja viimeistelevät tutkimussuunnitelman väitöskirjaansa varten. Väitöskirjan aineiston hankinta ja analysointi sekä artikkeleiden kirjoittaminen tehdään yleensä pääosin teoria opintojen suorittamisen jälkeen noin 3-4 vuoden aikana Suomessa tai ulkomailla.

Tutkintonimike

Terveystieteen tohtori
Lääketieteen tohtori
Filosofian tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Kaupin kampus

Osaamistavoitteet

Yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnosta sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Ko. asetuksen 21 §:ssä määritellään tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija

1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin

3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtoriopintojen tavoitteena yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys omasta tieteenalasta yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Lisätietoja opetuskielistä

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Koulutuksen sisältö

Kansainvälisen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) seuraavilla oppialoilla:

 • Biostatistiikka
 • Epidemiologia
 • Gerontologia
 • Global Health and Development
 • Kansanterveystiede
 • Sosiaalipsykiatria
 • Sosiaali- ja terveyspolitiikka
 • Terveydenhuollon johtaminen
 • Terveydenhuoltotutkimus
 • Terveystaloustiede
 • Terveyssosiologia
 • Työterveys

Tohtorintutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Opiskelija ja tutkimustyön ohjaaja laativat opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja ohjaussopimuksen. Suunnitelmaan kirjataan jatko-opinnot, niiden suoritustavat ja aikataulut sekä tutkimustyön aikataulutus julkaisusuunnitelmineen.

Tohtoriohjelmien laajuus, opetus ja ohjaus on suunniteltu nelivuotiseksi. Tavoitteena on valmistuminen viidessä vuodessa.IPPE-tohtoriohjelmassa teoreettinen koulutus suoritetaan kurssimuotoisesti lähiopiskeluna.

Opintojen rakenne

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma (IPPE) 240 op

 • Orientoivat opinnot 5 op
  •  terveystieteiden orientoivat tohtoriopinnot 2 op
  • yliopiston yhteisiä tohtoriopintoja 3 op
 • Tohtorinkoulutusseminaarit 3 op
 • Menetelmäopinnot 8 op
 • Tieteenalakohtaiset tohtoriopinnot 8 op
 • Yleiset tutkijan taidot 6 op
  • tutkimusetiikka ja hyvät tutkimuskäytännöt 1-4 op
 • IPPE-kurssiohjelman mukaisesti 30 op
 • Väitöskirja ja sen puolustaminen 180 op

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Tutkinnon rakenteeseen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Väitöskirja on itsenäinen tieteellinen tutkimus, joka tehdään tiedekunnan hyväksymästä aiheesta. Monografiatutkimuksen suositeltava laajuus on noin 250 sivua.

Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä tohtoriohjelman sihteeri Tiina Kangasluomaan (ippe.doc.tau(a)tuni.fi). Ohjelman johtaja on epidemiologian professori Pekka Nuorti (pekka.nuorti@tuni.fi). Ohjelman verkkosivut löytyvät osoitteesta www.sites.uta.fi/ippe.  

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveystieteen tohtoriohjelma
Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (IPPE), 2019
Tohtorihaku (IPPE) 2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Section 37 of the Finnish University Act (2009/558) defines eligibility for studies leading to a scientific or artistic postgraduate degree as follows:

An eligible person must have one of the following:

 1. an applicable higher university degree
 2. an applicable higher university of applied sciences degree or
 3. an applicable education completed abroad which in the awarding country gives eligibility for corresponding higher education.

Moreover, the Faculty of Social Sciences requires that applicants who have completed a higher university of applied sciences degree or a Master’s degree of less than 120 ECTS abroad demonstrate the following:  Familiarity with the key theoretical concepts of the field, foundations for scientific theory and research ethics, and mastery of the research methods at a level that is necessary for successfully completing a dissertation. This proficiency must be demonstrated by providing an account of completed studies related to the
above-mentioned areas. The account must indicate the content and scope of the studies. Furthermore, the application must contain a summary and the final grade of the applicant’s thesis for the higher university of applied sciences degree.

The Universities Act stipulates that a University may require a postgraduate student to complete supplementary courses to acquire the knowledge and skills needed to complete a postgraduate degree in the arts or sciences.

Kielitaitovaatimukset

In general, the doctoral programme follows the language requirements for academic English that have been set for international degree programmes at Tampere University. Thus, the applicant must submit evidence of good command of English for academic purposes. There are two ways of indicating English language proficiency: language tests and previous studies.

Language tests

We accept the following tests (minimum scores listed) as proof of good command of English:

 • TOEFL, Test of English as a Foreign Language: 90/Internet-based, 575/paper-based
 • (NB: scores from "TOEFL ITP / institutional testing programme" are not accepted.)
 • IELTS (Academic), International English Language Testing System: 6.5 with no individual score below 5.5
 • PTE (Academic), Pearson’s Test of Academic English: 62

Please note that the language test score must be valid during the application period. Language test results are valid for two years.

Previous studies

If you have one of the following, you do not need to submit a language test score:

A Master’s degree in completed in English language from a University in a EU/ EEA country, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom or the United States.

Aloituspaikkamäärä

On the application rounds of 2018, the overall intake into doctoral programmes in the field of medicine and health sciences at the Faculty of Social Sciences is approximately 30 new students per academic year. The programmes are: the International Doctoral Programme in Epidemiology and Public Health, Doctoral Programme in Health Sciences, and Doctoral Programme in Medicine.

Valintaperusteet

The Scientific Postgraduate Committee assesses the ability and commitment of the applicants according to the following principles:

 • The scientific quality of the research plan, the suitability of the methods and materials to the research question, the realism and clarity of the research plan
 • The suitability of the research topic for the Doctoral Programme
 • The practical or theoretical relevance of the research in its own field
 • The realistic feasibility of the study plan
 • The applicant’s academic success at undergraduate and graduate level
 • The applicant’s methodological and theoretical abilities
 • The applicant’s language proficiency
 • The availability of competent supervision resources within the Faculty

The Scientific Postgraduate Committee may also assess the applicant’s level of suitability and motivation by interviewing him/her. Assessments of individual doctoral students are not made public.

The Faculty may restrict the number of its doctoral student intake based on insufficient supervision resources.

  1. Curriculum vitae (max. 5 pages)
  2. Motivation letter (max. 1 page)
   The motivation letter describes your personal goals for PhD studies It should address the following:
   •            Why do you want to pursue doctoral studies in the IPPE Programme?
    • How will PhD studies complement your previous education and professional experience?
    • What new skills and opportunities are you looking for in the IPPE Programme?
    • How do you plan to use the experience gained in IPPE training after completing the PhD degree? What are your future career goals?
  3. Research plan (Please see detailed guidelines, max. 6 pages including summary and references)
  4. Photocopies of degree certificate(s) and official transcript(s) of records certified by a notary public (as a single pdf-file)
  5. Certificate of proficiency in English for academic purposes. For this requirement,
   no exceptions will be granted. Please see: Language proficiency criteria
  6. Copy of your passport

 

Enclosures

You must be able to prove your educational background by means of officially authenticated copies of your documents. (Please note! IPPE programme has its own deadlines, which are on this page.) If the documents are not in English, Finnish or Swedish, both the authenticated copies of the documents in their original language and an officially confirmed, complete and precise translation into one of the languages mentioned above are required.

In addition to the standard document requirements, educational documents issued in certain countries have more specific requirements for submission. Please go through the requirements carefully and check the country- specific requirements for your degree awarding country before applying.

If selected, you will have to present your original educational documents upon arrival at the Tampere University in order to be able to register at the university.

Hakumenettely

The call for applications for the doctoral programme in international programme in epidemiology and public health is organised every other year.

The next application period is November- December, 2020. The application period ends at 15.00 (Finnish time).

Applicants who qualify for the second stage of the selection process will be invited to video interviews which are held in February 2021.

Applications are submitted through an electronic application system at studyinfo.fi . Please see more information at What is studyinfo?. A link to the application form is available during the application period.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

The selection results for spring 2019 are announced at the latest 1 April, 2019. Applicants are notified of the selection results by e-mail.

An applicant who is dissatisfied with the student selection may submit a written request for reconsideration to the Faculty Council. Such requests must be submitted within 14 days of the declared announcement date. The request, together with the reasons, shall be addressed to: Tampere University, Registry (Kirjaamo), 33014 University of Tampere, Finland.

One study place per term provision

A person accepted at a Finnish university or a polytechnic may accept only one study place in a degree programme leading to a higher education degree during one academic term.

Confirmation of the right to enrol

To maintain your right to enrol in the degree programme, you must fill in and deliver the confirmation form you receive from the University of Tampere. The confirmation must reach the University of Tampere by 15 April, 2019 at 3 pm local time, at the latest. If your confirmation has not arrived by the date indicated above, you will lose your right to enrol in the degree programme.

Enrolment

New doctoral students must enrol at the TUNI Registrar's Office. More detailed instructions on enrolment are enclosed with the letter of acceptance. Before enrolling, a new doctoral student must present at the Faculty office the original certificates and transcript for the degrees and studies he/she has referred to in his/her application and their authorised translations in English, if the originals are in another language.

Doctoral students are required to re-enrol at the beginning of each academic year according to instructions given by the University. Only students enrolled as 'present' may pursue studies at the University.

Doctoral students who fail to enrol either as 'present' or 'absent' within the given deadline will lose their right to study and their right to use the computer services provided by the University. Should students later wish to continue their studies, they must make a written request to the Faculty requesting re-admission.