Täydennyskoulutus

Kannattavuuden johtaminen

Kannattavuuden johtaminen

Pitkän tähtäimen hyvä kannattavuus on liiketoiminnan yksi keskeinen tavoite. Yritysten väliset kannattavuuserot samankin toimialan sisällä ovat suuria. Tietty kannattavuus ei siis määräydy liiketoiminnan ulkopuolelta, vaan sen kulloiseenkin tasoon vaikutetaan mitä suuremmassa määrin yrityksen sisältä. Julkisella sektorilla ei niinkään olla kiinnostuneita kannattavuudesta. Siellä mielenkiinnon kohteena ovat vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Sekä julkista että yksityistä sektoria yhdistää asiakasarvon luominen ja molemmilla sektoreilla talouden johtaminen on keskeistä.

Kannattavuuden johtamisen opintokokonaisuudessa käydään läpi hyvän kannattavuusjohtamisen käytäntöjä. Pääpaino on käytännön ratkaisuissa, mutta niitä pyritään taustoittamaan sopivilla teoreettisilla viitekehyksillä.

Kokonaisuus toteutetaan osallistujien ja luennoitsijan vuoropuheluna. Näkemystä täydennetään ryhmämme ulkopuolisten liike-elämän edustajien puheenvuoroilla. Kurssin aikana osallistujien kesken pelataan mielenkiintoinen yrityspeli. Pelin tarkoituksena on konkretisoida kurssin sisältöä ja näin tehostaa oppimista. Oppimisen lisäksi voittajille tarjolla runsaasti kunniaa ja yllätyspalkinto. Olet tervetullut muodostamaan kanssamme näkemystä toimivasta kannattavuuden johtamisesta. 

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin.

Opintojen tavoitekesto

4 päivää

Opintojen laajuus

5 op

Kampus

Hervannan kampus

Kaupunki

Hinta

1750 euroa + alv 24%

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Ensimmäiset lähipäivät (2 pv peräkkäin)

 • Talouden johtaminen ja ohjaaminen
 • Talousohjauksen perusprosessit
 • Kannattavuuden perusolemus ja mittaaminen
 • Tuloslaskelma ja tase tutuiksi
 • Keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
 • Kustannuslaskenta ja kustannustehokkuus
   

Jälkimmäiset lähipäivät (2 pv peräkkäin)

 • Kustannustehokkuuden lähteitä
 • Hinnoittelu
 • Suorituksen mittauksen monipuoliset roolit
 • Keskeiset mittauksen roolit ja niiden erityishaasteet
 • Investoinnit ja rahoitus
 • Keskeiset rahoituslähteet ja niiden ominaisuudet
 • Yhteenveto kannattavuuden johtamisesta

Kohderyhmä

Koulutus sopii johtajille ja yksiköiden päälliköille, jotka haluavat vahvistaa ymmärrystään nykyaikaisen johdon laskentatoimen ohjaavasta merkityksestä kannattavuuteen ja kustannusten hallintaan. Koulutus antaa osallistujille taloushallinnon kieliopin sekä arvokkaita välineitä taloudellisen päätöksenteon ja strategisen johtamisen tueksi. Koulutus soveltuu niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin avainhenkilöille. Koulutus soveltuu osaksi Executive MBA-opintoja.

Opetusjärjestelyt

Kouluttajina toimivat tutkijatohtori Jari Paranko (Cost Management Center, CMC) sekä professori Juho Kanniainen. 

Lisätietoa

Pauli Mesiä, puh. 050 328 3491, pauli.mesia@tuni.fi Kysy myös yrityskohtaista toteutusta!

Maksuehto

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan koulutuspäivien aikana. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu tapahtumaan, veloitetaan koko maksu. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Pidätämme oikeuden perua, siirtää ja muuttaa koulutusta.