Summer school.

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Jos sinulla ei ole aiempia korkeakouluopintoja, yliopistoon haetaan tyypillisesti opiskelemaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Tällöin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3+2 vuotta. Yleensä näihin opintoihin hakeudutaan korkeakoulujen yhteishaussa. Tarkat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintamenettelystä löydät kunkin koulutuksen Näin haet -välilehdeltä.