Pöydällä leimataan asiakirjaa ja vieressä on kynä.
Täydennyskoulutus

Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuksen koulutusohjelma (JHT)

Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuksen koulutusohjelma (JHT)

JHT-koulutusohjelma on julkisen hallinnon ja julkistalouden tarkastustehtäviin ammatillisesti laaja-alaistavaa täydennyskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu erityisesti julkishallinnon tarkastustehtävissä ja niihin rinnastettavissa tehtävissä toimiville, mutta on avoin kaikille.

JHT-koulutusohjelma sisältää kolme kaksipäiväistä jaksoa. Yksittäisille jaksoille on myös mahdollista osallistua. Jokainen jakso on kolmen opintopisteen arvoinen.

Tampereen yliopiston tiloissa järjestettävä JHT-koulutusohjelma soveltuu erinomaisesti JHT-tutkintoon osallistuville. JHT-tutkinnon puolestaan järjestää Patentti- ja rekisterihallitus.

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastajaksi voidaan valita vain JHT-tilintarkastaja tai JHT-tilintarkastusyhteisö. Jaksojen kouluttajina toimivat alan asiantuntijat Tampereen yliopistosta ja muista julkisista organisaatioista sekä tilintarkastusyhteisöistä.

Kevät 2019

Opintojen tavoitekesto

3 kuukautta

Opintojen laajuus

3 opintopistettä per opintojakso

Toteutusaika

14.5.2019 – 15.8.2019

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

2835 € + alv 24%.

Lähiopetuksen ajankohta

Päiväopetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu erityisesti julkishallinnon tarkastustehtävissä ja niihin rinnastettavissa tehtävissä toimiville, mutta on avoin kaikille. JHT-koulutusohjelma soveltuu erinomaisesti JHT-tutkintoon osallistuville.

Ohjelma

Koulutusjaksojen teemat

1. jakso: Julkisyhteisöjen varainkäyttö ja valvonta, 14. - 15.5.2019

Kouluttajat Antero Oksanen, addJuris Oy ja Jani Wacker, Tampereen yliopisto

Jakson teemoja:

 • Sopimukset ohjauksen välineenä
 • Tilaaja-tuottaja -järjestelmä
 • Julkisten hankintojen sääntely
  Julkistalous ja sen oikeudellinen sääntely
 • Kunta-valtio-suhde finanssihallinto-oikeuden näkökulmasta
 • Euroopan unionin talouden oikeusperusta

2. jakso: Tuloksellisuus, talous, tarkastus ja arviointi, 11. - 12.6.2019 (alustava aikataulu) 

Kouluttajat Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto ja Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto

Jakson teemoja:

 • Julkissektorin tuloksellisuusarvioinnin perusta ja keskeiset lähestymistavat
 • Julkissektorin tuloksellisuusarvioinnin informaatio ja sen tulkinta
 • Tuloksellisuusarvioinnin informaation hyödyntäminen 
 • Tuloksellisuusarvioinnin vaikutukset julkishallinnon toiminnassa
 • Valtion ja kirjanpitoyksikön talousarvio ja tilinpäätös
 • Johdon sisäiset laskelmat (kustannusvastaavuuslaskelmat, investointilaskelmat)
 • Erityisaihe: Johdannaiset, niihin liittyvä laskenta, kirjanpito ja tarkastaminen
 •  
 • 3. jakso: Kunnan tilinpäätös ja sen tarkastaminen, 14. - 15.8.2019

Kouluttaja erityisasiantuntija Pasi Leppänen, Valtiovarainministeriö

Jakson teemoja:

 • Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskeva sääntely
 • Kunnan kirjanpito ja tilinpäätös
 • Tilinpäätöksen sisältö ja sen tulkinta
 • Kunnan tarkastus- ja arviointitoiminta

Lisätietoa

Mika Vainio, 050  372 1926mika.vainio@tuni.fi tai Taina Rinne, 050 536 8129taina.rinne@tuni.fi

Maksuehto

Koko koulutusohjelman hinta on 2835€ + alv. 24%. Ennakkovaraajan etu! 22.3.2019 mennessä ilmoittautuneille hinta on 2600€ + alv. 24%. 

Osallistuminen yksittäiselle jaksolle on myös mahdollista. Yksittäisen jakson hinta on 995€ + alv. 24%. 

Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun koulutuspäivinä.

Perumisehdot

Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään 20 % osallistumismaksusta kulujen peittämiseksi.

Jos peruutus tapahtuu 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % osallistumismaksusta.

Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutus tehdään koulutuksen jo alettua tai peruutusta ei tehdä lainkaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.