Hyppää pääsisältöön

Johtamisosaaminen työhyvinvoinnin lisääjänä

Tampereen ammattikorkeakoulu
Työhyvinvointi kuuluu kaikille!

Opetusalalla henkilöstöä kuormittavat mm. jatkuva kiire, riittämättömyyden tunne, monenlaiset ja muuttuvat tietojärjestelmät, jatkuva sosiaalinen kuormitus, ristiriitojen ratkominen, päätöksenteko sekä oman rauhan ja tilan puute. Kuulostaako tutulta?

Johtamisella voidaan lisätä yksilön ja yhteisön resilienssiä, parantaa vuorovaikutusta, vähentää ristiriitatilanteita ja luoda mahdollisuudet vastuulliselle itseohjautuvalle ajattelulle. Näillä keinoilla pyritään vähentämään työn kuormittavuutta, tuomaan työkaluja henkilökohtaiseen jaksamiseen ja tukemaan työyhteisön sujuvaa vuorovaikutusta. Olisiko teillä vielä kehitettävää?

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää johtamisosaamisen koulutusta kolmen eri teeman ympärille. Koulutuskokonaisuus on opetushallituksen rahoittama. Tarkoituksena on, että mukaan tulevista työyhteisöistä osallistuttaisiin koulutuksiin pareittain tai pienissä ryhmissä. Mukaan voi osallistua roolista riippumatta ja osallistujat voivat valita, kuinka moneen osioon haluavat osallistua.

Koulutusosiot