Johdon assistentti
Täydennyskoulutus

Johdon assistentti

Johdon assistentti

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina. Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen.

Koulutuksen läpileikkaavana teemana on muutos. Olemme valinneet muutosnäkökulmaksi oman itsensä ja oman työn kehittämisen sekä oman ammattitaidon ylläpitämisen. Koulutuksessa on mahdollista peilata esitettyjen menetelmien toimivuutta omassa työssään, pohtia oman työn kehittämistä ja osaamisen syventämistä. Tarjoamme mahdollisuuden toisilta kollegoilta oppimiseen ja verkostoitumiseen. Luennoitsijamme ovat alansa ammattilaisia ja näkökulmat tuoreita ja aikaansa seuraavia.

Koulutus on käynnissä. Seuraavan toteutuksen ajankohdaksi on suunniteltu kevät 2020. 

Opintojen tavoitekesto

5 kuukautta

Opintojen laajuus

9 opintopistettä

Toteutusaika

Nyt käynnissä oleva koulutus päättyy 6.2.2019. Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2020.

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Hakuaika

Hinta

4 700 € + ALV 24%

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kuvaus

Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina. Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen.

Sisältö

Syyskuussa 2018 alkaneen koulutuksen sisällöt:

1. JAKSO 4.-5.9.2018

Asiantuntijana kehittyminen ja työnhallinta 4.9.2018

Orientaatio opiskeluun
Assistentin rooli
Ammattitaidon kehittäminen
Työnhallinta – haasteita ja ratkaisuja

Suullinen viestintä ja esiintymistaito 5.9.2018

Suullinen viestintä työelämän erilaisissa puheviestinnän tilanteissa
Kehonkieli ja sanaton viestintä
Assistentin esiintymistaidot

2. JAKSO 3.-4.10.2018

Yrityksen talous 3.10.2018

Yrityksen kriittiset menestystekijät ja talouden rooli
Kassavirta, tuloslaskelma ja tase
Yrityksen talouden perusta ja taloudelliset tavoitteet
Liiketoiminnan suunnittelu

Sujuva kirjoittaminen ja kielenhuolto haltuun 4.10.2018

Asiatekstin sujuvuus, ymmärrettävyys ja kompastuskivet
Selkeät ja ymmärrettävät lauserakenteet
Kielenhuolto haltuun

3. JAKSO 6.-7.11.2018

Johdon assistentin tiedonhankinta 6.11.2018

Haun suunnittelu
Googlen tehokäyttö
Businesstiedon löytäminen verkosta

Sosiaalinen media – riskit, mahdollisuudet ja uhat 7.11.2018

SOME viestinnän ja markkinoinnin välineenä
Blogin perustaminen ja ylläpito
SOME yrityksen sisäisessä viestinnässä
Yhteisöpalvelujen hyödyntäminen 
Ryhmätyö- ja tiedonjakopalvelut

4. JAKSO 15.-16.1.2019

Myönteinen ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus työssä 15.1.2019

Miksi myönteisyys kannattaa?
Miten olla ratkaisukeskeinen vuorovaikuttaja?
Miten ottaa vastaan ja antaa palautetta haastavissakin tilanteissa?

Onnistuneen tapahtuman järjestäminen – miten se varmistetaan? 16.1.2019

Miten ja mistä syntyy onnistunut tapahtuma?
Miksi, kenelle ja millainen tapahtuma? - Suunnittelusta toteutukseen
Markkinointi ja sosiaalinen media

5. JAKSO 5.-6.2.2019

Assistentti kulttuurienvälisen viestinnän ja tapojen taitajana 5.2.2019 

Miten kulttuuri näkyy työelämän viestinnässä?
Me ja muut: haasteena oma kulttuuri

Kohderyhmä

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Soveltuu niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa työskenteleville.

Ohjelma

Syyskuussa 2018 alkaneen koulutuksen ajankohta on 4.9.2018-6.2.2019.
Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2020.

Opetusjärjestelyt

Koulutukseen sisältyy 10 lähipäivää, jaksokohtaisia ennakkotehtäviä sekä omaa oppimisprosessia reflektoiva oppimispäiväkirja.

Lisätietoa

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston asiantuntijat sekä yhteistyökumppanimme niin akateemisesta kuin yritysmaailmasta.

Ota yhteyttä:

Aino-Maija Ahola
050 596 7512
aino-maija.ahola@uta.fi

Maksuehto

Koulutuksen hinta on 4700 € + alv 24 %. Koulutus maksetaan yhdessä erässä tai kahdessa tasasuuruisessa erässä. Hinta sisältää opetuksen ja ohjauksen, opetusmateriaalin verkossa, kirjallisuutta sekä koulutuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvit.

Perumisehdot

Osallistumisen perumisesta viimeistään viikko viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 20 % osallistumismaksusta kulujen peittämiseksi. Jos peruutus tapahtuu 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Näin ilmoittaudut

Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2020. Koulutukseen haku ei ole vielä avoinna. Kysy lisätietoa Aino-Maija Aholalta, 050 596 7512, aino-maija.ahola@uta.fi 

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.