Hymyilevä nainen tietokoneen äärellä
Täydennyskoulutus

Johdon assistentti

Hymyilevä nainen tietokoneen äärellä

Johdon assistentti

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina.
Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen.

Koulutuksen läpileikkaavana teemana on muutos.

Olemme valinneet muutosnäkökulmaksi oman itsensä ja oman työn kehittämisen sekä oman ammattitaidon ylläpitämisen. Koulutuksessa on mahdollista peilata esitettyjen menetelmien toimivuutta omassa työssään, pohtia oman työn kehittämistä ja osaamisen syventämistä. Tarjoamme mahdollisuuden toisilta kollegoilta oppimiseen ja verkostoitumiseen.

Luennoitsijamme ovat alansa ammattilaisia ja näkökulmat tuoreita ja aikaansa seuraavia.

Lue kouluttaja Päivi Mäkelän bloggaus:
"Vaativassa työssä onnistumisessa tarvitaan ammattiosaamista monella saralla; on hyvä tietää monista sellaisistakin asioista, joita ei itse varsinaisesti tee, mutta jotka ovat johtajan / johdon agendalla, että ymmärtää mistä puhutaan ja osaa kuljettaa viestikapuloita oikeisiin kohteisiin. Tarvitaan kykyä ottaa asioita nopeasti haltuun – mistä tässä on kyse? Mitä ja miten on hyvä kutakin asiaa edistää?"
Johdon assistentti - tuhattaituri vailla vertaa
Lue Anita Niemelän tarina:
"Koulutuksen parasta antia on mahdollisuus peilata esitettyjen menetelmien toimivuutta omassa työssä. Itse koin koulutuksen mahdollistaneen jatkuvan itsearvioinnin. Kerran kuukaudessa oli mahdollisuus pysähtyä miettimään oman työn kehittämistä ja osaamisen syventämistä."
Johdon assistentti –koulutusta jo vuodesta 1999