Hymyilevä nainen katsoo kameraan
Täydennyskoulutus

Johdon assistentti

Hymyilevä nainen katsoo kameraan

Johdon assistentti

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina.
Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen.

Koulutuksen läpileikkaavana teemana on muutos.

Olemme valinneet muutosnäkökulmaksi oman itsensä ja oman työn kehittämisen sekä oman ammattitaidon ylläpitämisen. Koulutuksessa on mahdollista peilata esitettyjen menetelmien toimivuutta omassa työssään, pohtia oman työn kehittämistä ja osaamisen syventämistä. Tarjoamme mahdollisuuden toisilta kollegoilta oppimiseen ja verkostoitumiseen.

Luennoitsijamme ovat alansa ammattilaisia ja näkökulmat tuoreita ja aikaansa seuraavia.

Seuraavan toteutuksen ajankohdaksi on suunniteltu syksy 2020.