Järjestöjohtamisen Executive MBA -ohjelman pääkuvassa iloisia ihmisiä kokouspöydän äärellä.
Täydennyskoulutus

Järjestöjohtamisen Executive MBA

Näköaloja työelämän uudistamiseen

Järjestötyö ja edunvalvonta ovat nopean muutoksen vaiheessa. Järjestöjohtamisen EMBA-koulutuksessa vastataan tähän haasteeseen teorian, uusimman tutkimustiedon ja yhteiskunnassa käytännössä tehtävän työn vahvalla yhdistämisellä.

Järjestön johtaminen eilispäivän metodeilla ei toimi enää tulevaisuudessa. Järjestöjohtamisen Executive MBA eli Järjestö EMBA on edunvalvonnan ja järjestöjohtamisen muutoshaasteisiin vastaava johtamiskoulutus, joka tukee ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaorganisaatioiden toiminta- ja muutoskykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä yksilölliseen johtajana kehittymiseen. Järjestö EMBA valmistaa työskentelyyn ympäristöissä, joissa menestyksekäs järjestön johtaminen vaatii johtajalta kykyä uusiutua kehityksen mukana – nyt ja tulevaisuudessa.

Opintojen tavoitekesto

noin 2,5 vuotta.

Opintojen laajuus

80 opintopistettä

Toteutusaika

18.4.2018 - 9.12.2020

Kaupunki

Hinta

Koulutuksen hinta on tavallisimmin 21 800 – 28 800 eur + alv

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Järjestö EMBA -koulutusohjelma koostuu seuraavasti:

Yhteiset opinnot (40 op)
Valinnaiset opinnot (20 op)
Kehittämistehtävä (20 op)

Yhteisten opintojen teemat (40 op)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ, TYÖ JA TYÖMARKKINAT MUUTOKSESSA

Tulevaisuus ja vaihtoehtojen ennakointi
Muuttuva ja monikulttuuristuva yhteiskunta
Kansalliset työmarkkinat globaalissa taloudessa
Digitalisaatio ja työn tulevaisuus
Yritystalous ja -strategia

YHTEISTOIMINNAN UUDISTUVAT TOIMINTATAVAT

Yhteistyö ja verkostot
Uusi sopimisen ja edunvalvonnan kulttuuri
Vaikuttava ulkoinen viestintä
Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa
Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko
Vapaaehtoistyön johtaminen

JÄRJESTÖJEN UUDISTUVA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Modernin toimintakulttuurin rakentaminen järjestöorganisaatiossa
Työhyvinvoinnin johtaminen
Sitoutuminen, palkitseminen ja osallistuminen
Osaamisen johtaminen järjestökentässä

HENKILÖKOHTAINEN JOHTAJANA KEHITTYMINEN

Johtajan itsetuntemus – minä johtajana ja esimiehenä
Vuorovaikutus ja viestintä henkilöstöjohtamisessa
Organisaatioiden, tiimien, yksilöiden ja erilaisuuden johtaminen järjestökentässä

Kehittämistehtävä (20 op)

Järjestö EMBAn kehittämistehtävänä kirjoitetaan uutta järjestöjohtamisen käsikirjaa. Työskentely etenee koulutuksen etenemisen myötä ohjatusti sekä lähijaksojen yhteydessä että etätyöskentelynä yksilö- ja ryhmätöinä. Prosessin lopputuloksena syntyy yhdessä tuotettu tulevaisuusmalli, sen vertailu todellisuuteen ja strategiapolku tämän mallin muuttamiseen toiminnaksi.

Valinnaiset opinnot (20 op)

Järjestö EMBAn valinnaiset opinnot kootaan vastaamaan osallistujan ja hänen työorganisaationsa oppimis- ja kehittämistavoitteita. Opintojen suoritusaikataulun voi päättää itse ja halutessaan voi hyödyntää myös aiemmin suorittuja opintoja. Siten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat Järjestö EMBAn hintaan.

Kohderyhmä

Järjestö EMBA on suunnattu ammattiyhdistysliikkeen esimies- ja johtotehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, ammattiyhdistysliikettä lähellä toimivien järjestöjen avainhenkilöille sekä pääluottamusmiehille.

Ohjelma

Yhteisten opintojen aikataulu

Aikataulun muutokset mahdollisia

2018

1 JAKSO
18.-19.4.2018
Syventävien opintojen aloitus (iltapäivä)
EMBA -ohjelmien yhteinen päivä

2 JAKSO
23.-24.5.2018 (Jaksot 2-7 suoritetaan Public EMBA -ohjelman kanssa)
Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa I

3 JAKSO
19.-20.9.2018
Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen

4 JAKSO
31.10.-1.11.2018
Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa II

2019

5 JAKSO
13.-14.2.2019
Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko
Kehittämistehtävän työstäminen alkaa

6 JAKSO
15.-16.5.2019
Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa

7 JAKSO
18.-19.9.2019
Luovuus ja uudistuminen johtamisessa
Kehittämistehtävän työstäminen jatkuu

8 JAKSO
23.-24.10.2019
Strateginen johtaminen
Talouden johtaminen

2020

9 JAKSO
29.-30.1.2020
Verkostojen johtaminen
Vapaaehtoistyön johtaminen
Kehittämistehtävän työstäminen jatkuu

10 JAKSO
11.-12.3.2020
Digitalisaatio ja työn tulevaisuus
Modernin toimintakulttuurin rakentaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen

11 JAKSO
11.6.2020
Kehittämistehtävän työstäminen jatkuu

12 JAKSO
2.-3.9.2020
Vaikuttava sisäinen viestintä
Ulkoinen viestintä ja uudet mediat
Kehittämistehtävän työstäminen jatkuu

13 JAKSO
4.-5.11.2020
Järjestöjohtaminen ja tulevaisuus
Valmentava johtajuus

14 JAKSO
9.12.2020
Päätöspäivä
Kehittämistehtävien esittely

Opetusjärjestelyt

Ohjelmajohtaja

Järjestö EMBAn ohjelmajohtajana toimii sosiologian professori Harri Melin. 

Asiantuntijat ja kouluttajat

Opintojaksojen kouluttajina ja asianatuntijoina toimivat kyseisen aihealueen johtavat asiantuntijat. Heidän avullaan viimeisimmät tutkimustiedot sekä käytännön opit saadaan hyödynnettyä parhaiten opiskelijoiden sekä organisaatioden käyttöön.

Esitietovaatimukset

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden kokemusta johtamistehtävistä tai muista vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen. Näiden kriteereiden täyttyessä opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän maksimikoko on 26 henkilöä.

Lisätietoa

Tutustu tarkemmin koulutukseen osoitteessa embatampere.fi.

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Minna Miettinen
040 190 1316
minna.k.miettinen@uta.fi

Harri Talonen
050 588 7663
harri.talonen@uta.fi

Maksuehto

2018 käynnistyneen koulutusohjelman (80 op) perushinta on 28 800 euroa + alv, yhteensä 35 712 euroa.
Tätä hintaa sovelletaan silloin, kun osallistujalla ei ole lainkaan aiempia Järjestö EMBA –kokonaisuuteen soveltuvia opintoja ja hän hankkii kaikki valinnaiset opinnot (20 op) Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjottimelta. Katso tästä tarjonta!

Hinta sisältää ohjelman oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen ja tehtävät, kehittämistehtävän ja sen ohjauksen, koulutus- ja oheismateriaalin sekä ruokailut kotimaan lähikoulutuspäivinä. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista kotimaassa ja ulkomailla.

Valinnaisten opintojen vaikutus hintaan

Valinnaisiin opintoihin (20 op) soveltuvat myös muut yliopistolliset täydennyskoulutukset kuin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta. Nämä koulutukset hinnoittelee ja laskuttaa kunkin koulutuksen järjestäjä. Esimerkiksi avoimen yliopiston opintopisteen hinta on tällä hetkellä 15 euroa.

Aiempien opintojen vaikutus hintaan

Mikäli osallistuja hyödyntää valinnaisissa opinnoissa maksimimäärän aiempia opintoja (20 op), on koulutuksen hinta on 21 800 euroa + alv, yhteensä 27 032 eur.

Laskutus

Koulutus laskutetaan kuudessa tasaerässä lukukausittain. Koulutukseen osallistumisesta tehtävässä koulutussopimuksessa voidaan sopia myös muunlaisista maksueristä.

Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Perumisehdot

Hakemuksen voi perua kuluitta viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle. Osallistujan keskeyttäessä opintonsa veloitetaan häneltä kuluvan lukuvuoden maksut kokonaisuudessaan.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus on pääosin suomenkielistä. Osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Näin haet

Koulutus on käynnissä. Kysy lisää seuraavasta toteuksesta!