Järjestö EMBA
Täydennyskoulutus

Järjestöjohtamisen Executive MBA

Näköaloja työelämän uudistamiseen

Järjestötyö ja edunvalvonta ovat nopean muutoksen vaiheessa. Järjestöjohtamisen EMBA-koulutuksessa vastataan tähän haasteeseen teorian, uusimman tutkimustiedon ja yhteiskunnassa käytännössä tehtävän työn vahvalla yhdistämisellä.

Järjestön johtaminen eilispäivän metodeilla ei toimi enää tulevaisuudessa.
Järjestöjohtamisen Executive MBA eli Järjestö EMBA on edunvalvonnan ja järjestöjohtamisen muutoshaasteisiin vastaava johtamiskoulutus, joka tukee ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaorganisaatioiden toiminta- ja muutoskykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä.

Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä yksilölliseen johtajana kehittymiseen. Järjestö EMBA valmistaa työskentelyyn ympäristöissä, joissa menestyksekäs järjestön johtaminen vaatii johtajalta kykyä uusiutua kehityksen mukana – nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutus on käynnissä. 


Tämä koulutus on yksi EMBA Tampere –tuoteperheen seitsemästä EMBA-ohjelmasta. Tuoteperheen johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monialaisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen. Tutustu muihin EMBA-ohjelmiimme ja valinnaisten opintojen tarjontaan.