Rryhmä työskenteleviä henkilöitä keskustelemassa pöydän äärellä
Täydennyskoulutus

Järjestöjen palvelutoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten johtaminen

Rryhmä työskenteleviä henkilöitä keskustelemassa pöydän äärellä

Kehitä ja vahvista palveluosaamista

Elinvoimaiset järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset ovat valtava mahdollisuus ja haaste erityisesti suurten sote-kysymysten kanssa kamppailevalle Suomelle ja sen moninaisille järjestöille.

Koulutus siirretty alkaamaan syksyllä 2021.

Koulutuksessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • mikä on järjestötaustaisen palvelutoiminnan rooli yhteiskunnassamme tällä hetkellä? 
  • mikä on voittoa tavoittelemattoman palvelutoiminnan merkitys tulevaisuudessa? 
  • miten murroksessa johdetaan? 

Koulutuksen hyödyt

  • Tutkittua tietoa yhteisö- ja solidaarisuustalouden lainalaisuuksista ja käytännön kokemusta toiminnan kehittämisestä sote-palvelujärjestelmien puitteissa; kokonaiskuvan hahmottaminen
  • Mahdollisuus ideoida ja luonnostella palvelutuotantoon innovaatiota, jotka ponnistavat järjestöjen ainutlaatuisen identiteetin ja moniulotteisen ansaintalogiikan ymmärtämisestä
  • Mahdollisuus verkostoitua sote-palvelujärjestelmän vastuunkantajiin palveluekosysteemin eri ulottuvuuksilta

Tämä koulutus soveltuu EMBA Tampere- valinnaisiin opintoihin. EMBA Tampere -tuoteperheen johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monialaisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen. Tutustu koko valinnaisten opintojen tarjontaan sekä EMBA-ohjelmiin.