Hyppää pääsisältöön
TAMK ja MoveDoc järjestävät nyt ensimmäistä kertaa fysioterapeuteille suunnatun koulutuksen, jossa perehdymme jännevaivoihin.

Jänneongelmien tunnistaminen ja hoitolinjaukset

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2 opintopistettä

Toteutusaika

25.11.2021-10.12.2021

Hakuaika

12.5.2021-7.11.2021

Hinta

360 € (sis. alv 24 %)

Kampus

TAMK Pääkampus

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Jänneongelmat muodostavat huomattavan tuki- ja liikuntaelinten ongelmaryhmän. Tästä huolimatta jänneongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kiinnitetään varsin vähän huomiota.

Vaikka jännevaivat aiheuttavat harvoin vakavampia ongelmia, on vaikutus yksilön toimintakykyyn ja elämänlaatuun huomattava. Ongelma, sen syntyyn vaikuttavat taustatekijät sekä vaivasta aiheutuvat haitat on tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Näiden asioiden huomiointi luo pohjan hoitolinjan valinnalle, terapiasuunnitelman tekemiselle ja hoidon toteutukselle.

Tästä syystä TAMK ja MoveDoc järjestävät nyt ensimmäistä kertaa fysioterapeuteille suunnatun koulutuksen, jossa perehdymme jännevaivoihin.

Koulutuksen sisältö

  • Tendinopatia: käsitteiden määrittely, tendinopatiateoriat, vaivan biopsykosiaalinen viitekehys, yleisimpien jänneongelmien epidemiologia
  • Kliininen päättely
  • Jännepotilaan tutkiminen ja arviointi
  • Terapiasuunnitelman tekeminen
  • Harjoittelu ja muut hoitomenetelmät jänneongelmien kuntoutuksessa

Koulutuksen tavoitteena on

  • Laajentaa ymmärrystäsi tendinopatioiden kehittymiseen, vaivan pitkittymiseen sekä kuntoutumiseen liittyvistä biopsykososiaalisista tekijöistä
  • Parantaa kliiniseen päättelyprosessiin liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi
  • Parantaa osaamistasi yksilöllisen terapiasuunnitelman tekemiseen
  • Kehittää potilasohjaus- ja terapiataitojasi

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu ennen lähipäiviä opintoihin johdattavasta ennakkomateriaalista, kahdesta lähikoulutuspäivästä, puolen päivän etäkoulutuspäivästä, välitehtävistä ja oheiskirjallisuudesta.

Koulutuksen kaksi lähipäivää ovat torstaina 25.11. ja perjantaina 26.11.2021. Etäkoulutuspäivä on perjantaina 10.12.2021. Lähetämme osallistumisohjeet ilmoittautuneille sähköpostitse.

Kouluttajina toimivat MoveDocin asiantuntijat:

Aleksi Isomäki, manipulatiivinen ft, voimavalmentaja
Osaamisalueet: Alaraajaongelmat, tendinopatia ja voimaharjoittelu

Ilkka Hakala, ft, OMT
Osaamisalueet: Niska- ja yläraajaongelmat sekä tendinopatia, kliininen päättely, voimaharjoittelu suorituskyvyn ja terveysvaikutusten kannalta, näyttöön perustuva tule-fysioterapia

Sami Tarnanen, ft, TtT
Osaamisalueet: Niska- ja alaselkäkipu, tendinopatia, terapeuttinen harjoittelu, näyttöön perustuva tule-fysioterapia, tutkimustiedon implementointi