IPPE graduates with their certificates
Tutkinto-ohjelma

International Doctoral Programme in Epidemiology and Public Health (IPPE)

IPPE graduates with their certificates

Laadukasta ja kansainvälistä tutkijakoulutusta

Kansainvälinen IPPE-tohtoriohjelma on tarkoitettu epidemiologian- ja kansanterveysalan tutkijoille ja ammattilaisille, jotka tähtäävät tohtorintutkintoon epidemiologian tai kansanterveyden oppialoilta.

Ohjelman tarkoituksena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä suurista kansanterveyden ongelmista etenkin kehitysmaissa ja rakentaa pysyvää kapasiteettia näihin maihin yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. IPPE-tohtoriohjelma kouluttaa epidemiologeja ja kansanterveyden asiantuntijoita johtotehtäviin tutkimuksen, hallinnon ja politiikan kehittämisen aloilla.

IPPE-ohjelma koostuu vuoden intensiivisistä teoreettisista opinnoista epidemiologiassa, biostatistiikassa ja muilla terveystieteen oppialoilla, viikoittaisista tutkimusseminaareista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Vaikka ohjelman ydin koostuu epidemiologian ja biostatistiikan opinnoista, opiskelijoilla on mahdollisuus valita kursseja eri oppialoilta ja ohjelma voidaan räätälöidä opiskelijan henkilökohtaisiin opinto- ja urasuunnitelmiin sopivaksi.

Ohjelmaan valitut opiskelijat viettävät lukuvuoden 2019 – 2020 (elokuusta toukokuuhun) Suomessa suorittaen teoriaopinnot ja viimeistelevät tutkimussuunnitelman väitöskirjaansa varten. Väitöskirjan aineiston hankinta ja analysointi sekä artikkeleiden kirjoittaminen tehdään yleensä pääosin teoria opintojen suorittamisen jälkeen noin 3-4 vuoden aikana Suomessa tai ulkomailla.