Pelimuseo
Tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

Pelimuseo

Pelien ja informaation asiantuntijoita

Ohjelma tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia eri tieteenalojen kanssa johtamisesta pelisuunnitteluun.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma tarjoaa vahvuuksia neljälle eri osa-alueelle. Siihen osallistuva opiskelija oppii asiantuntijaksi joko tietokäytäntöjen, tiedonhallinnan, tiedonhaun tai pelitutkimuksen alueella.

Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät aihevalinnasta riippuen asiantuntijoiksi pelialan yrityksiin, kirjastoihin, arkistoihin sekä tietotiiviisiin organisaatioihin, joissa tarvitaan informaatioalan erityisosaamista sen huipputasolla, esimerkiksi rekisterien hallinnan tai strategisten taustaselvitysten alueella. Oppiaineen poikkitieteellisestä luonteesta johtuen se myös tarjoaa erinomaiset yhteistyömahdollisuudet lukuisien muiden tieteenalojen kanssa, johtamisesta ja organisoinnista pelisuunnitteluun ja oppimisteknologiasta käyttöliittymien kehittämiseen.