Täydennyskoulutus

Ideoita yhteistyöhön - matkalla lukion oppiainerajat ylittäviin opintokokonaisuuksiin

Monialaisten opintokokonaisuuksien kehittämistä opettajatiimeinä

Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua TAMK:ssa ja lukioissa toteutettuihin oppiainerajat ylittäviin opintokokonaisuuksiin, niiden hyviin käytäntöihin ja hyötyihin sekä suunnitella tuetusti opintokokonaisuuden oman oppilaitoksensa kontekstiin.

3 op

Koulutuspäivät ja niiden teemat:

1. Lähipäivä ke 16.3.21 klo 9-15/16: Tutustutaan erilaisiin oppiainerajat ylittäviin opintokokonaisuuksiin. Esimerkkejä TAMKista sekä lukioista. Käynnistetään opintokokonaisuuden suunnitteluprosessi. 

2. Lähitapaaminen verkossa pe 8.4. klo 9-12: Suunnitteluprosessin tarkastuspiste, kouluttajan ja vertaisten palaute. Esimerkkejä ja ajatuksia arvioinnista. 

3. Messut/posterinäyttely pe 29.4. klo 12-15: Osallistujat esittelevät suunnitelmiaan. 

Toivottavaa, että koulutukseen osallistuu työpari tai –tiimi. 

Koulutuspaikka lähitoteutuksessa: TAMK, Kuntokadun kampus, Tampere 

Ilmoittautumiset pyydetään 25.02.2022 mennessä. 

 

Kohderyhmä: Lukion opetushenkilöstö

Ilmoittautuminenhttp://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32326/lomakkeet.html