Defibrillaattori
Tutkinto-ohjelma

Hoitotyön johtamisen opintosuunta, Hoitotieteen maisterikoulutus

Defibrillaattori

Laaja-alaiseksi asiantuntijaksi terveys- ja hyvinvointialalle

Syvennä aiemmassa terveysalan tutkinnossa hankittua osaamistasi.

Hoitotieteen maisteriopinnoissa on hoitotyön johtamisen opintosuunta sekä hoitotyön opettamisen opintosuunta. Johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin ja hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden. Maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelusta ja valinnaisista opinnoista.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.  

Tutkinnon monipuoliset sisältö- ja menetelmäopinnot syventävät aiemmassa terveysalan tutkinnossa hankittua osaamista. Tutkinto-ohjelman sisällöt auttavat tunnistamaan työtehtäviin liittyvän tiedontarpeen ja soveltamaan tietoa terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Opinnot auttavat tuottamaan ja arvioimaan hoitotieteellistä tietoa sekä soveltamaan tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa opinnoissasi.

Tervetuloa osaksi opiskelijayhteisöämme!