Hoitotyö heräämössä -kuva
Täydennyskoulutus

Hoitotyö heräämössä

Hoitotyö heräämössä -kuva

Hoitotyö heräämössä

Oletko tuore akuuttihoitotyön ja perioperatiivisen hoitotyön ammattilainen? Tule täydentämään osaamistasi täydennyskoulutukseen!

Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää heräämöhoitotyön sekä lyhytjälkihoitoisen heräämöhoitotyön perusteet. Koulutuksessa perehdymme eri ikäisten potilaiden valvontaan, kivun ja pahoinvoinnin estoon sekä hoitoon ja eri erikoisalojen erityispiirteiden näkymiseen potilaan voinnin seuraamisessa.