Stetoskooppi
Tutkinto-ohjelma

Hoitotiede, terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Stetoskooppi

Laaja-alaiseksi asiantuntijaksi terveys- ja hyvinvointialalle

Syvennä terveysalan osaamistasi.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen ja kansanterveystieteen maisteriopinnoista. Kandidaattiohjelmassa voit suorittaa hoitotieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot sekä saada oikeuden hoitotieteen maisteriopintoihin. Hoitotieteen maisteriopinnoissa on hoitotyön johtamisen opintosuunta sekä hoitotyön opettamisen opintosuunta.

Johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin ja hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden. Maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelusta ja valinnaisista opinnoista.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin. Tutkinnon monipuoliset sisältö- ja menetelmäopinnot syventävät aiemmassa terveysalan tutkinnossa hankittua osaamista.

Tutkinto-ohjelman sisällöt auttavat tunnistamaan työtehtäviin liittyvän tiedontarpeen ja soveltamaan tietoa terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Opinnot auttavat tuottamaan ja arvioimaan hoitotieteellistä tietoa sekä soveltamaan tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa opinnoissasi.

Tervetuloa osaksi opiskelijayhteisöämme!