Hoitologistikko-koulutus sopii kaikille, jotka toimivat hoitologistiikan parissa.
Täydennyskoulutus

Hoitologistikko

Opintojen laajuus

10 opintopistettä

Toteutusaika

6.9.2022 - joulukuussa 2022

Hakuaika

-

Hinta

1770 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Koulutuksessa pääset perehtymään niin logistiikkaan, lean-ajatteluun kuin terveydenhuollon toimintatapoihin.

Hoitologistikko-koulutus sopii kaikille, jotka toimivat hoitologistiikan parissa tai haluavat tulevaisuudessa työskennellä hoitologistiikassa. Koulutus sopii sinulle, jos esimerkiksi:

 • Toimit hoitologistikkona, laitoshuoltajana, välinehuoltajana tai varastonhoitajana, mutta sinulla ei ole vielä koulutusta aiheesta tai haluat päivittää osaamisesi
 • Teet muiden töidesi ohella hoitologistiikkaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalin tilaamista, varastointia, säilytystä tai kuljetusta, ja haluaisit perehtyä aiheeseen syvemmin
 • Olet siirtymässä hoitologistiikan tehtäviin ja tarvitset lisäosaamista sitä varten

Pohjakoulutuksesi voit olla esimerkiksi terveydenhuollosta, logistiikka-alalta.

Hoitologistikko-koulutuksen käytyäsi:

 • olet perehtynyt terveydenhuollon logistiikkaprosessiin ja hoitologistikon työnkuvaan  
 • tiedät tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen sekä materiaalin käsittelyn periaatteet 
 • tiedät taloudelliset näkökohdat hoitologistisissa tehtävissä 
 • olet perehtynyt lean-ajattelun perusteisiin ja osaat soveltaa keskeisiä lean-menetelmiä hoitologistikon työssä 
 • tunnet terveydenhuollon toimintaympäristön ja sanaston
 • tunnet terveydenhuollon välineistön 
 • tunnet aseptiset työskentelytavat 
 • ymmärrät salassapitovelvollisuuden merkityksen  
 • ymmärrät yhteistyötaitojen sekä tiimityöskentelyn merkityksen 
 • tiedät yhteistyökumppanit hoitologistikon työssä 
 • ymmärrät palvelu- ja asiakasosaamisen perusteet 

Hoitologistikko-koulutuksen sisältö:

 • Logistiikka, 3 opintopistettä
 • Lean-ajattelu, 2 opintopistettä
 • Terveydenhuolto toimintaympäristönä, 4 opintopistettä
  •  Asiakaspalveluosaaminen  
 • Kehittämistehtävä, 1 opintopistettä

Koulutuksen ohjelma:

Koulutus alkaa 6.9.2022 ja päättyy joulukuussa 2022. Opetus on monimuotoista.

Koulutus koostuu:

 • kontaktiopetuspäivistä, jotka voivat toteutua joko lähiopetuksena Tampereen ammattikorkeakoululla tai etäyhteyksien kautta. Kontaktiopetus sisältää mm. luentoja, ryhmätyöskentelyä ja demonstraatioita.
 • 8 h työpajasta
 • Itsenäisestä työskentelystä kontaktipäivien välissä
 • Kehittämistehtävästä

Ensimmäiset kontaktipäivät ovat 6.-7.9., 27.-28.9., 11.-12.10. ja 26.-27.10.2022. Loput ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Tuomi Logistiikan kanssa.

Heidän asiantuntijansa ovat mukana toteuttamassa koulutusta.

Tuomi-logistiikka.

Ota yhteyttä

Lisää täydennyskoulutuksia: