Hyppää pääsisältöön

Suomen kielen taitovaatimus TAMKin todistusvalinnassa

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinun tulee todentaa suomen kielen taitosi, jotta voit tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi todistusvalinnalla.

Suomen kielen taidon osoittavat tutkinnot

Voit todentaa suomen kielen taitosi, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu niin, että suomen kielen opinnot on suoritettu äidinkielen opintoina
   
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • Äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A),
  • Suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A),
  • Pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C)
  • Keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  • L1-kieli (suomen kieli) suoritettu hyväksytysti
   • Tutkinto suoritettu ennen 2021, arvosana vähintään 4
   • Tutkinto suoritettu 2021 tai sen jälkeen, arvosana vähintään 5
  • L2-kieli (suomen kieli) suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • Suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä suoritettu hyväksytysti
   
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI)
  • Perus- tai keskitason kielitutkinto suoritettu tasoarviolla 4 kokeen kaikissa osissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • Ylimmän tason (tasot 5 ja 6) testistä vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti
  • Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
   
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Liitteiden toimittaminen

Liitteiden toimittaminen kevään yhteishaussa 2022

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 6.4.2022 klo 15. Varmista, että toimittamastasi liitteestä käy ilmi vaadittu suomen kielen opintojen taso tai arvosana.

Jos kielitaidon todentava tutkintosi valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee hakuvaiheessa ladata oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio suorituksestasi 6.4.2022 klo 15 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 15.7.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoiteeseen hakijapalvelut.tamk [at] tuni.fi. Opiskelijavalintasi on tällöin ehdollinen, kunnes kielitaidon osoittava todistus on tarkastettu.

Liitteiden toimittaminen syksyn yhteishaussa 2022

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 21.9.2022 klo 15.00. Varmista, että toimittamastasi liitteestä käy ilmi vaadittu suomen kielen opintojen taso tai arvosana.

Jos kielitaidon todentava tutkintosi valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee hakuvaiheessa ladata oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio suorituksestasi 21.9.2022 klo 15.00 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 27.12.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoiteeseen hakijapalvelut.tamk [at] tuni.fi. Opiskelijavalintasi on tällöin ehdollinen, kunnes kielitaidon osoittava todistus on tarkastettu.