Avoin yliopisto

FITech Mobiiliohjelmointi, Verkko-opetus

Opintojen laajuus

5 op

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

0 €

Kaupunki

Verkkototeutus

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koodi

COMP.CS.220

Koulutusala

Tekniikka ja luonnontieteet

Toteutusmuoto

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Aineopinnot