Palapeli
Tutkinto-ohjelma

Filosofian tutkinto-ohjelma

Palapeli

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Filosofia paneutuu ihmisenä olemisen perustaviin kysymyksiin.

Filosofian perusopinnot antavat yleiskuvan filosofisen ajattelun luonteesta ja filosofian keskeisistä osa-alueista. Aineopinnoissa paneudutaan tarkemmin filosofisiin kysymyksiin, joihin on tutustuttu perusopinnoissa.

Filosofian syventävissä opinnoissa suoritetaan opintoja ainakin kahdelta filosofian erikoistumisalueelta.

Filosofian oppiaineessa voi suorittaa myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden, ja sitä suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.