Palapeli
Tutkinto-ohjelma

Filosofian maisterikoulutus

Palapeli

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Hanki kokonaisnäkemysta, josta on hyötyä alalla kuin alalla.

Filosofian maisteriopinnoissa suoritetaan opintoja ainakin kahdelta filosofian erikoistumisalueelta.

Filosofinen koulutus antaa valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Se auttaa myös luomaan sellaista kokonaisnäkemystä, joka on omiaan tukemaan mitä tahansa opetustyötä, hallinnollista tai taloudellista johtamistehtävää, yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä tiedotusalan työtä.