Täydennyskoulutus

Erkkaa kaikille. Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen, ERKKA

Koulutuksilla tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, toteuttamista ja kehittämistä.

Tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. Erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako sekä uudenlainen osaaminen ovat koulutuksen keskiössä.

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö, perusopetus, vapaa sivistystyö

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Koulutusosiot