Hyppää pääsisältöön

Erityö - Erityinen tuki työpaikoilla opiskeluun ja työllistymiseen ammatillisessa koulutuksessa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5-11 op

Toteutusaika

12.9.-21.11.2023 Opiskelijan aktiivinen osallistuminen ja tuki 2 op.

Hakuaika

8.5.2023-16.11.2023

Organisation sub unit

Ammatillinen opettajankoulutus

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Kaikkien työpanosta tarvitaan tulevaisuuden työmarkkinoilla. Ammatillisilla oppilaitoksilla on tämän tavoitteen saavuttamisessa keskeinen rooli. Erityistä tukea tarvitsevien pääsy työhön on entistä tärkeämpää. Sote-uudistus ja oppivelvollisuuden laajeneminen lisäävät tarvetta työpaikkojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen yhteydessä on todettu tarve kehittää erityisen ja vaativan erityisen tuen koordinoinnin ja järjestämisen käytäntöjä yleisten ja erityisoppilaitosten kesken.

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muille ammattilaisille, joiden työhön oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa. Koulutuksessa tarjotaan näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen käytännöistä ja tutkimuksesta, järjestökentältä sekä sote-palveluista. Koulutus kutsuu osallistujat tarkastelemaan omaa työtään erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien, ammattiin opiskelevien nuorten kanssa heidän työllistymiseensä painottuen.

Kohderyhmät: ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten koulutuksen ja työllistymisen parissa toimiva henkilöstö.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina TAMKn opettajankoulutuksen ja VAMLASin, Kiipulan ammattiopiston sekä Omillaan osuuskunnan yhteistyönä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

ERITYÖ-seminaari 12.12.2023 klo 10-15

Koulutusosiot ja ilmoittautuminen

Opiskelijan aktiivisen osallistumisen tuki 3 op 12.9.-21.11.2023

Menneet koulutukset

Ammatillinen koulutus ja työllistymisen erityinen tuki 5 op.

Työhönvalmennus ja työpaikoilla tapahtuva oppimisen tuki 3 op.

 

Koulutusosioiden sisällöt