Täydennyskoulutus

Ennaltaehkäisevät toimintamallit ja luottamuksellinen turvallisuus

Koulutuksessa perehdytään ennaltaehkäiseviin keinoihin ja malleihin erityisesti yhteisöllisyyden, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden sekä osallisuuden edistämisen kautta. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan valmiuksia ja osaamista edistää turvallista oppimisympäristökulttuuria, hyväksyvää ilmapiiriä sekä keinoja kohdata ja tukea opiskelijaa erilaisissa sukupuoleen, kulttuuriin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Koulutus soveltuu kaikille koulutusasteille.

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisältö:

  • hyväksyvän, turvallisen ja sensitiivisen oppimisympäristökulttuurin kehittäminen
  • yhteisölliset ja osallistavat mallit
  • seksuaalisuuden eri muodot ja sukupuolen moninaisuus
  • lapsen ja nuoren itsetunnon ja kehityksen edistäminen.