Hyppää pääsisältöön

Digiturva – Digitaalinen turvallisuus osana opetushenkilöstön digitaalista osaamista

Tampereen yliopisto

Laajuus

7 opintopistettä

Toteutusaika

26.11.2021-30.4.2022

Hakuaika

8.6.2021-25.11.2021

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja rehtoreiden tietoisuutta tieto- ja viestintäteknologian avulla luotavista mielekkäistä opetustilanteista kiinnittäen samalla huomiota riskeihin ja uhkiin, jotka voivat kohdistua mm. koulun henkilötietoihin, oppilaiden palveluihin, laitteisiin ja sovelluksiin sekä digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Koulutus perustuu uusimpaan tutkimukseen, joka on kohdentunut koulujen kyberturvallisuuteen, digitaaliseen lukutaitoon, sosiaalisen median käyttöön ja oppimisanalytiikkaan. Koulutus edistää oppimisen ja opetuksen tukena käytettävien digitaalisten työvälineiden turvallista käyttöä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on pedagogisen digiosaamisen lisäksi taitoja digitaalisen turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseen kouluissaan.

Ohjelma

Huom! Hakuaikaa jatkettu 25.11.21 saakka.

Koulutuksessa on 5 webinaaria, jotka järjestetään klo 9-15. 

 1. 26.11.2021 Mitä on digitaalinen turvallisuus ja kuinka se toteutuu kouluissa?
  Digitaalinen turvallisuus koostuu seuraavista viidestä osa-alueesta: riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus ja tietosuoja.

  Osallistujat tutustuvat digitaalisen turvallisuuden viitekehykseen koulun kontekstissa. Vastaamme kysymykseen, onko Vastaamon tapaus mahdollista kouluissa? Lisäksi keskustelemme opettajien ja rehtoreiden digitaalisesta osaamisesta yhteiskunnallisena tasa-arvokysymyksenä ja osaamisen nykytilasta kansainvälisten ja kansallisten aineistojen valossa.

  Koulukohtaisten kehittämishankkeiden suunnittelu käynnistetään. Hanke voidaan tehdä yksin, pareittain tai pienryhmissä.
   
 2. 14.1.2022 Digitaalinen lukutaito ja monilukutaito
  Digitaalinen lukutaito tarkoittaa sekä yleistä teknologista lukutaitoa laajemmassa kontekstissa että tiedonhakutaitoihin keskittyvää verkko-, tietokone- ja informaatiolukutaitoa. Käsittelemme peruskoululaisten osaamista sekä opettajien asenteita ja osaamiskäsityksiä digitaalisessa lukutaidossa kansainvälisten arviointiaineistojen valossa.

  Toinen keskeinen teema on digitaaliseen lukutaitoon liittyvä mis-/disinformaatio. Aihepiiriin kuuluu myös fact-checking, ja miten tunnistaa ja välttää mis-/disinformaation sekä kuinka toteuttaa eettisesti kestävää viestintää.
   
 3. 11.2.2022 Digitaalinen turvallisuus somepohjaisessa pedagogiikassa ja opetussuunnitelmassa
  Päivän aikana keskitymme digitaaliseen turvallisuuteen sosiaalisessa mediassa, ja miten se on tarpeen huomioida koulutuksen järjestämisessä.  Lisäksi tutustumme sosiaalisen median pedagogisen käyttöön opetuksessa.

  Painopiste on käyttömahdollisuuksissa ja siinä, miten somekäyttäytyminen ja -turvallisuus voidaan liittää ainedidaktiikkaan ja opetussuunnitelman laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Keskustelemme sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista opetuksessa, ja miten sosiaalisen median turvallista käyttöä voi nivoa sekä pedagogiikkaan että opetussuunnitelmaan.
   
 4. 18.3.2022 Oppimisanalytiikka
  Oppimisanalytiikka on oppimis- ja opetusprosessien seuraamista, tukemisesta ja ohjaamista analytiikan keinoin. Tutustumme oppimisanalytiikan eettisiin ja yksityisyydensuojan periaatteisiin oppilaan, opettajan ja hallinnon näkökulmasta.

  Oppimisanalytiikan sovellutuksia peruskoulussa esitellään case-esimerkein. Osallistujat laativat kouluilleen suunnitelman oppimisanalytiikan mielekkäästä ja turvallisesta hyödyntämisestä.
   
 5. 8.4.2022 Loppuseminaari
  Päivän aikana kuulemme digitaalisen osaamisen ja turvallisuuden asiantuntijoita teemoista, joista opiskelijat haluavat vielä saada tietoa.

  Lisäksi tutustumme osallistujien kehittämishankkeisiin ja mitä ideoita voimme saada niistä omiin kouluihimme.

Kohderyhmä

Perusopetuksen opettajat ja rehtorit.

Opetusjärjestelyt

Webinaarien lisäksi koulutukseen kuuluu verkkovälitteistä etäopetusta, yksilöohjausta sekä vertaistukea hyödyntävää ryhmänohjausta. Osallistujat toteuttavat digitaaliseen oppimiseen, opetukseen ja turvallisuuteen liittyvän kehittämistehtävän omissa kouluissaan.

Kouluttajat

 • Raija Hämäläinen, prof. (JYU), johtaa opetuksen digitalisoitumista tutkivaa ryhmää
 • Kaisa Leino, yliopistotutkija (JYU), tutkii oppilaiden monilukutaitoa (mm. PISA) ja opettajien teknologista osaamista (mm. ICILS)
 • Sirkku Kotilainen (linkki johtaa englannin kieliselle sivulle) , prof. (TAU), tutkii mm. vihapuhetta sosiaalisessa mediassa sekä mis- ja disinformaatiota ja sen tunnistamista
 • Panu Moilanen, yliopistonlehtori (JYU), tutkii teknologian roolia mm. koulutuksessa osana yhteiskuntiekokonaisturvallisuutta
 • Matleena Laakso (TAMK) on asiantuntija mm. mielekkäiden ja turvallisten digipedagogisten ratkaisujen kehittämisessä
 • Joni Lämsä, tutkijatohtori (JYU), tutkii teknologioiden roolia oppimisen ja opetuksen tukena mm. oppimianalytiikan keinoin
 • Ville Heilala, oppimisanalyytikan väitöskirjatutkija (JYU)
 • Mikko-Jussi Laakso, apul. prof (UTU), johtaa ViLLE-oppimisympäristön kehittämisryhmää ja tutkii mm. oppimisanalytiikkaa ja kyberturvallisuutta

Lisätietoa

 • Tampereen yliopisto: Tea Seppälä, koulutuspäällikkö, 050 318 7700, tea.seppala [at] tuni.fi (subject: Digiturva)
 • Jyväskylän yliopisto: Joni Lämsä, tutkijatohtori, 040 805 4271, joni.lamsa [at] jyu.fi (subject: Digiturva)