digiportaat
Täydennyskoulutus

Digiportaat

Digitaalis-pedagogista kehittämistä kolmella tasolla

Koulutushankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogista osaamista yksilö-, koulutusala- sekä organisaationäkökulmasta.

Osioissa tarjotaan digitaalis-pedagogisen osaamisen kehittämistä kolmella tasolla:

  1. perustasolla, jossa keskitytään opettajan/ohjaajan omiin digipedagogisiin taitoihin
  2. kehittäjätasolla kehitetään edellisen lisäksi myös organisaation ja oman alan digistrategiaa ja voidaan toimia myös digimentorina omassa organisaatiossa
  3. visionääritasolla visioidaan teknologian, pedagogiikan ja oman substanssialan tulevaisuuden visioita, ja pyritään löytämään keinoja kehittää digipedagogiikkaa tulevaisuusorientoituneesti 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstö, esimiehet, suunnittelijat ja kehittäjät

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31214/lomakkeet.html

Aikataulu: alkuvuosi 2021